SchoolSoft för vårdnadshavare

Användarfilmer för vårdnadshavare

Vad är SchoolSoft?

Förskolan: Vad är SchoolSoft?

 

Hur loggar man in?

Hur tar man del av oanmäld frånvaro?

Hur gör man en frånvaroanmälan?