Förskolan

Förskolan

Många förskolor vill förbättra kommunikationen mellan hem och förskola. Vid lämning och hämtning, morgon och kväll, blir det ibland stressigt och svårt att förmedla all information till föräldrarna. Viktig information når inte alltid fram.

Som förälder är det lätt att känna sig otillräcklig om man inte har full koll på vilka dagar som t.ex. matsäck ska packas eller när badkläder ska med.

SchoolSoft erbjuder webbaserade lösningar som underlättar kommunikationen mellan hem och förskola. All personal och alla föräldrar har egen inloggning till systemet och får all information samlad på ett ställe. SchoolSoft gör det enklare för personalen att informera om barnens vardag och ge föräldrarna möjlighet att kontinuerligt följa sitt barns utveckling.

SchoolSoft är utvecklat tillsammans med flera förskolor i Sverige och används idag av flera kommuner och många fristående förskolor. SchoolSoft har en genomgående logik som gör att programmet är mycket enkelt att hantera. Tröskeln till att börja använda SchoolSoft är låg för såväl personal som föräldrar eftersom programmet är utvecklat med tillgänglighet och användarvänlighet i fokus. Både personal och föräldrar hittar all information de behöver på SchoolSoft. Förskolan är "öppen dygnet runt" - utan att stora resurser behöver tillföras.

Personalen arbetar på samma sätt i SchoolSoft som de tidigare gjorde med kalendrar, närvarolistor etc. Den stora skillnaden är att de tack vare SchoolSoft har allt samlat på ett och samma ställe och att den tid som personalen lägger ned på administration förkortas avsevärt.

Förskolecheferna får i SchoolSoft en bra överblick över förskolans verksamhet. Det blir enkelt att jämföra resultat och utvärderingar. Statistiken fungerar på så vis som ett underlag till förskolans kvalitetsredovisning.

Den dagliga verksamheten

Föräldrarna får enkelt en bild av hur deras barns dagar ser ut. Via veckoprogrammet ser de vad som är planerat under veckan och även framåt i tiden. Personalen på skolan kan både skriva in planeringar framåt i tiden samt reflektera bakåt över dagen som gått. Med stöd från SchoolSoft kan knögliga lappar helt sluta användas. Där publiceras information till föräldrarna, som snabbt kan markera att de har tagit emot informationen. I kalendern publiceras viktiga kalenderhändelser som besök till simhallen, lediga dagar och luciafiranden.

Verksamhetslogg

I verksamhetsloggen kan förskolans personal enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och barn. 

Hämtning och lämning

Till förskolan finns en närvarorapportertingsfunktion där föräldrarna veckovis kan meddela när barnet kommer att hämtas och lämnas eller om barnet kommer att vara frånvarande. Detta är ett mycket bra stöd för föräldrar med delad vårdnad som via SchoolSoft enkelt kan meddela vem och lämnar och hämtar barnet och vilken tid. Personalen kan sedan ta fram närvarolistor med denna information som grund. Vidare finns översikter med barnantalets spridning över dagen som stöd för schemaläggning av personal.

Kommunikation

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och förskola genom att ge föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling.
Som stöd för kommunikationen finns bland annat:

Nyheter och kalender

 • Internmeddelanden till personal, vårdnadshavare
 • Forum 
 • Stöd för att skriva ut egna grupplistor med relevant information
 • Tidsbokning där personalen kan skapa sina egna bokningar med tider där de kan kalla föräldrarna till möten
 • Möjlighet att skapa egna grupper och kommunicera med dem
 • Mejlutskick till vårdnadshavarna med information om det som hänt i SchoolSoft den senaste veckan.  
Administration

I SchoolSoft finns allt förskolan behöver för administration:

 • Barnregister med möjlig integration mot SPAR som uppdaterar barnens folkbokföringsuppgifter i systemet
 • Vårdnadshavarregister
 • Personalregister
 • Kalendarium
 • Korthantering
 • Stöd för kommunfakturering
 • Grupper och grupplistor
 • Veckoprogram med personalens schemalagda tider
Portfolio

Varje barn har sin egen portfolio där lärarna kan ladda upp filer (som bilder, ljudklipp, filmer etc) som visar på barnets utveckling. Alla dokument som sparas i portfolion följer barnet tills hon eller han slutar på förskolan.

Kösystem

Föräldrarna kan ställa sina barn i kö via ett formulär som kopplas till förskolans egen hemsida. Vårdnadshavarna uppdaterar själva sina uppgifter och behöver inte kontakta förskolan för att ändra kontaktuppgifter. I kön får förskolan sedan hjälp med att göra ett urval vid intagning och kan sortera barnen på exempelvis syskonförtur och ködatum. När intagningen är klar förs automatiskt aktuella barns information över till SchoolSoft och konton till föräldrarna skapas.

Utvecklingsdokument

Förskolan kan skapa egna dokument där föräldrar enkelt tar del av barnens utveckling. Både personal och föräldrar kan få möjlighet att lämna omdömen om barnens utveckling som sedan sammanställs till ett utvecklingsdokument. 

Svaren kan enkelt jämföras från år till år och blir en naturlig del av förskolans kvalitetsarbete.

Matsedel

Personalen på förskolan kan skriva in information om måltiderna som serveras på förskolan. Föräldrarna ser dagens mat på sin startsida och kan enkelt skriva ut hela årets matsedel.