FÖR & GRUNDSKOLOR

Fenestra använder SchoolSoft för både förskolan och grundskolan.

"Vi är ett företag som bedriver skolverksamhet och även förskoleverksamhet.
Det har varit viktigt för oss att ha ett fungerande administrativ system vad gäller elevrapportering, en effektiv fakturahantering, men även också ett system som kan hantera pedagogiska frågor som ex. våra IUP.er. Allt detta och mycket mera fungerar ytterst väl. Dessutom har SchoolSoft en dubbel kompetens genom att både ha en pedagogisk och en teknisk. Intresserade, engagerade medarbetare med det bästa för kunden är deras motto".

 
Siw Wallin, VD Fenestra

F-9 skolan Byängsskolan i Täby använder SchoolSoft till hela sin verksamhet.

”Vi upplever SchoolSoft som mycket positivt i dialogen med elever och föräldrar. Det märks att det ligger pedagoger bakom upplägget. Tydlig information på ett snabbt sätt skulle jag vilja sammanfatta det hela. Vi är nöjda med att ha valt en bra produkt för vår kommunikation med elever och föräldrar”.

- Per Marteus, biträdande rektor Byängsskolan

Friskolan Svettpärlan i Blekinge använder SchoolSoft från år F till år 9.

"Information, feedback, individualitet och kommunikation är honnörsord för oss på Svettpärlan. Vi blir ständigt framhållna som ett gott exempel. När vi valde att börja använda SchoolSoft tog vi verkligen detta till en kvalitativt än högre nivå. Lättanvänt för alla aktörer och dessutom en hjälp på vägen att tillgodose kravet på inflytande och delaktighet.

SchoolSoft visade sig vara än bättre än vi hade vågat hoppas på!"

- Mia Bark, rektor Svettpärlan

Läs gärna mer om hur Svettpärlan använder SchoolSoft på rektorns blogg:
http://blogg.mama.nu/happyvardag/2010/08/24/schoolsoft/