FÖR HEMMET

För elever och föräldrar

På SchoolSoft arbetar vi med moderna webbaserade lösningar som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt. Att föräldrar ges chansen att i större grad ta del av elevens skoldag, har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt. Skolan kan låta också föräldrarna prenummerera på mejlutskick från SchoolSoft. I utskicket finns information om det som hänt i SchoolSoft de senaste dagarna. Välkommen till en öppnare skola!

I SchoolSoft har du som elev och förälder tillgång till bland annat:

LEKTIONSPLANERING, PROVSCHEMA OCH RESULTAT
Du ser lärarens planering för dina lektioner. I provschemat kan du se prov, läxor och inlämningsuppgifter. När läraren har redovisat resultat på ett prov eller en uppgift kan du se dem i SchoolSoft.

NÄRVARORAPPORTERING OCH FRÅNVAROANMÄLAN
När läraren har rapporterat närvaro kan du direkt se en översikt. Eventuell frånvaro blir direkt synlig på föräldrarnas startsida. Som förälder kan du enkelt frånvaroanmäla ditt barn. Myndiga elever kan frånvaroanmäla sig själva.

OMDÖMEN INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL OCH IUP
Elever, lärare, mentorer och föräldrar lämnar omdömen inför utvecklingssamtal. När alla omdömen är klara ser du en sammanställning av dem och får möjlighet att förbereda dig innan utvecklingssamtalet. Under utvecklingssamtalet gör ni tillsammans med mentorn en utvecklingsplan som du kan följa i SchoolSoft.

BETYG
Betyg för årskurs 6,7 8, 9 och hela gymnasiet visas i SchoolSoft.

AKTIVITETER OCH NYHETER
Du finner information om lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten m.m. i skolans kalender. Här finns även andra viktiga nyheter som berör dig. Nu slipper du ha kylskåpet fullt av papperslappar. Kalendern går att exportera i iCalendarformat så att den visas i din vanliga kalender (i Outlook, Google-kalender mfl.). 

UTSKRIFTER
All dokumentation som information, scheman, närvaro mm går att skriva ut.