Kommuner

 

Nacka kommun använder SchoolSoft från förskolan till gymnasiet.

"Nacka valde SchoolSoft efter en noggrann upphandling. Smarta och effektiva funktioner samt det användarvänliga gränssnittet var några av anledningarna. SchoolSoft är ett elevadministrativt system för dokumentation samt kommunikation med hemmet och elever. Läraren kan lägga ut läxor, uppgifter, prov, skriva omdömen, betygsätta, närvarorapportera och så vidare. Det blir väldigt transparent mot föräldrarna som kan följa elevernas skolutveckling.

Jag är väldigt nöjd. Systemet är tillförlitligt och SchoolSoft ger bra support. Företaget har före detta lärare anställda som verkligen förstår skolvärlden."

-Lars Ekelöw, IT-strateg för Nackas kommunala skolor

I Tranås kommun används SchoolSoft inom hela verksamhetsområdet från förskola till gymnasiet.

"Jag tycker det är väldigt bra att vi kan använda SchoolSoft från förskolan till gymnasiet. Det ger en kvalitetssäkring att vi kan använda samma program då det gör att vårdnadshavare, elever och personal använder sammaspråk och uttryck på alla enheter. Dessutom är det lätt att lära sig eftersom strukturen i programmet är logiskt. Det underlättar för pedagogerna att de kan lägga ut informationen på ett ställe och att det sedan är där vårdnadshavarnas kan ta del av den."

-Elizabeth Lindlöf, IT-samordnare Tranås kommun

Gagnefs kommun använder SchoolSoft för sin grundskoleverksamhet.

"Det har blivit enklare för både personal, elever och föräldrar att få tag i den information de behöver t.ex. schema, planeringar och klasslistor. Allt finns på ett ställe med bara en inloggning. Det är lätt att nå ut med information. En annan fördel är att man kan logga när som helst på dygnet."
 
- Eva Magnusson, IT-pedagog och Skoldatateksansvarig Gagnefs kommun
 
Läs gärna mer om Gagnefs arbete med SchoolSoft i Dala-Demokraten:
http://www.dalademokraten.se/sida/id/123443/

Salems kommun använder SchoolSoft på förskolan, grundskolan och gymnasiet.

"Vi i Salems kommun är nu inne på andra året med lärplattformen SchoolSoft. Införandet gick smidigt och även tillhörande utbildning. De allra flesta användare har ganska snabbt tagit till sig systemet, som ett bra webbaserat verktyg för förskola, grundskola och gymnasium. Det är i stort sett alltid tillgängligt var man än befinner sig och har en upptid som är i det närmaste hundraprocentig. Det fungerar fint även i mobilen, vilket är ett plus framför allt för elever och vårdnadshavare. Behöver man hjälp i arbetet med systemet finns utmärkta manualer och en alltid närvarande support."

-Torbjörn Bergsdal, Kommunikatör och systemförvaltare på Barn- och utbildningsförvaltningen Salems kommun

I Vadstena kommun används SchoolSoft inom hela verksamhetsområdet från förskola till gymnasiet.

"SchoolSoft innebär att vi får en gemensam arena för information och dokumentation som både personal, elever och vårdnadshavare känner igen. En positiv effekt av ett gemensamt system är att vi måste presentera en likvärdig elevdokumentation.

I Vadstena har vi successivt infört systemet och håller nu på med att introducera enkätverktyget för att ge personalen möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetsförbättringar."

- Bo Gäfvert, Förvaltningsintendent BoU-förvaltningen Vadstena kommun

Läs mer om införandet av SchoolSoft i Vadstena kommun här:
http://mvt.se/nyheter/vadstena/1.741749-schoolsoft-haller-koll-pa-eleverna

Lär också om hur Vadstena använder SchoolSoft för att informera om skolskjutsverksamheten:
http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_News____13056.aspx