FÖR LÄRARE

För lärare

Nu kan du få all information om eleverna och din egen planering samlad på ett och samma ställe. Dessutom är allt tillgänglighet för eleverna och föräldrarna dygnet runt.

SchoolSoft erbjuder webbaserade lösningar som gör ditt administrativa arbete som lärare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Med ett komplett verktyg för elevdokumentation och en plattform för modern internetbaserad kommunikation, kan du ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Produkten är utvecklad tillsammans med skolledare och lärare i Sverige – det är helt och hållet deras krav som fått styra. SchoolSoft ger dig chansen att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om att få en kontinuerlig och överskådlig bild av den enskilde elevens utveckling.

Exempel på funktioner i SchoolSoft som förenklar lärarens planerings- och informationsarbete;

LEKTIONSPLANERING, PROVSCHEMA OCH RESULTAT
Du lägger upp din planering lektionsvis eller veckovis. Till planeringen kan du bifoga dokument med till exempel arbetsuppgifter eller målbeskrivningar. Planeringen syns på elevernas och föräldrarnas startsidor. Om du väljer att lägga upp läxor, inlämningsuppgifter eller prov i din planering, syns detta i ett separat provschema.

NÄRVARORAPPORTERING
Du rapporterar enkelt elevernas närvaro med ett klick. Om en elev är frånvarande väljer du orsak och kan dessutom komplettera med en kommentar. Elevens frånvaro blir omedelbart synlig på föräldrarnas startsida.

OMDÖMEN INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL OCH IUP
Inför dina elevers utvecklingssamtal blir du ombedd att lämna omdömen. Med SchoolSoft har du möjlighet att göra detta vilken tid på dygnet som helst. Dina omdömen struktureras på ett överskådligt sätt och blir enkla att ta fram.

 
ÄMNESMATRISER/KURSMATRISER
Genom att skapa en struktur för skolans kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att hantera elevernas färdigheter, framsteg och bedömning av dessa.
 
BETYG
Betygsättningen hanteras lika enkelt som övriga funktioner i SchoolSoft. Du får fram en lista med dina elever i respektive ämne och kan ange betyget direkt i listan. Uppgifterna om betygen sparas och skickas till administrationen för utskrift och signering.

UTSKRIFTER
All dokumentation, information, scheman, klasslistor m.m. finns alltid lättillgängliga och kan enkelt skrivas ut.