MALLAR

Mallar

I följande mallar finns exempel på hur informationen kan se ut för att inläsningen till SchoolSoft ska bli enkel och effektiv. All information behöver inte lämnas från alla skolor. Spara de mallar ni vill använda, fyll i dem och skicka dem till din kontaktperson på SchoolSoft.

Information om elever, personal och vårdnadshavare