Kursvarningar

På gymnasiet finns nu möjlighet att skicka kursvarningar och informera om att åtgärdsprogram finns till berörda elever.

Funktionen slås på under Admin/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Använd kursomdöme.

 

Lärarna kan lämna kursvarningar på de pågående kurser där de är angivna som betygssättande lärare. Lärarna hittar kursvarningarna under Omdöme i menyn KURS. Där listas deras kurser sorterade per program. När lärarna klickar Ändra har de precis som tidigare möjlighet att skriva in ett kortare omdöme på eleven. Nu kan de också markera rutan Kursvarning.
 
Kursvarningen genererar en markering i elevens studieplan som syns för alla som har tillgång till studieplanen (elev, vårdnadshavare, mentor, skolledare och elevvårdare). När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och mentorns inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad i kursen. Kursvarningarna visas också för mentorn i den nya menyingång Kursvarning under MENTOR. Där listas alla elever i mentorsgruppen som fått kursvarningar.
 
Markeringen Åtgärdsprogram finns kommer att bli markerad om elevens mentor markerar att åtgärdsprogram är skapat.
 
Elevernas mentorer får också en ny menyingång, Kursvarningar under MENTOR där de kan se kursvarningar, utfärda kursvarningar och även markera att åtgärdsprogram finns.
 
Eleverna som fått kursvarningar listas när mentorn klickar på Kursvarningar. Mentorn kan där välja att markera att ett Åtgärdsprogram är uprättat. Detta kommer då att visas i elevernas studieplan samt under KURS/Omdöme för betygssättande lärare. När markeringen om åtgärdsprogram sparas skickas automatiskt ett meddelande till läraren i kursen.
 
Mentorerna kan också skapa egna kursvarningar i sina mentorselevers alla kurser. Detta gör de genom att välja en mentorselev i rullisten och kryssa i Alla kurser. De får då valet att markera en kursvarning. När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och lärares inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad för kursen.
 
Observera att SchoolSoft enbart har stöd för att informera om att åtgärdsprogram finns. SchoolSoft har inte stöd för själva åtgärdsprogrammet. Förslagsvis kan elevdokumenten i SchoolSoft användas till detta så länge ni inte skriver in några känsliga uppgifter om eleven.
Mer information kommer att finnas i manualen SchoolSoft - personal.