Rapport nationella prov (grundskolan)

Det går nu att få ut rapporter på nationella prov på grundskolan. Sedan tidigare har SchoolSoft stöd för att skapa rapporter till SCB över resultaten på de nationella proven. Vad denna nya rapport syftar till är att man från skolan kan ta ut en rapport över resultaten som är mera läsbar och användbar i skolans kvalitetsarbete. Rapporten kan även exporteras.

 
Rapporten är tillgänglig för de lärare som lämnar resultat men då endast i de ämnen och årskurser som läraren lämnar resultat i.
 
Administratören på skolan kan få ut rapporter på samtliga ämnen och årskurser. Rapporterna återfinns under Admin/Grundskolebetyg/Nationella prov. Klicka sedan på Rapport.