Kommun / koncern

Kommun / koncern

SchoolSofts ger kommunen eller friskolekoncernen möjlighet att samla alla skolor i en och samma miljö. Personal som arbetar på flera skolor behöver bara en inloggning och kan välja vilken skolmiljö de vill jobba i. Samma sak gäller för vårdnadshavare som har barn på flera skolor. De kommer åt alla sina barns SchoolSoft-konton med bara en inloggning.

Eftersom SchoolSoft är rollbaserat får rätt personer rätt information och ser bara det som berör just dem. Olika behörigheter ger olika rättigheter vilket gör att man kan vara skolledare på en skola och lärare på en annan.

Kommunen/koncernen kan ha en toppnivå från vilken man dela viss information mellan skolorna. Man kan skapa centrala nyheter, enkäter, elevdokument (som IUP:er, åtgärdsprogram, loggböcker m.fl.), forum med mera vilket är praktiskt då man får en enhetlig bild över flera skolor på samma gång. Från toppnivån kan centrala rapporter tas fram gällande exempelvis betyg, interkommunal ersättning med mera.

Man kan också arbeta med SchoolSoft på mellannivåer om man exempelvis har delat upp kommunen i rektorsområden, har skolor i olika regioner eller har olika skolformer i samma organisation. Varje enhet kan då få en mellannivå som fungerar som toppnivån fast enbart för de utvalda enheterna. Man behöver inte ha en mellannivå utan kan ha skolnivån direkt under toppnivån.

En elev som byter skola vid exempelvis läsårsuppflyttning behåller sin historik så som betyg, resultat och IUP:er. Elever och föräldrar behåller sina inloggningsuppgifter och kan logga in som vanligt på den nya skolan. De olika behörigheterna ger också ett stöd för att rätt information om eleverna visas för rätt personal även på den nya skolan. Exempelvis syns inte elevernas tidigare uppgifter av alla på skolan utan visas bara för mentor, skolledare och elevvårdare (ex. speciallärare eller skolsköterska).

Ladda ned produktblad