Bilder och ikoner kopplade till ämne

Till alla skolans ämnen går det att koppla en ikon och en bild för att få mer personliga och fina ämnessidor.

  1. Klicka på Ämnen i menyn UNDERHÅLL.
  2. Klicka på länken Bildbibliotek på höger sida. Ladda upp en bild eller ikon från din dator. Bilderna bör vara liggande för att passa bäst in på ämnessidan.
  1. Välj om det ska vara en bild eller ikon (liten symbol som kommer att hamna bredvid ämnesnamnet).
  2. Spara och upprepa.
  3. Klicka på ett ämne.
  4. Välj en ämnesbild och en ämnesikon.
  5. Spara.