Urkund

I SchoolSofts finns nu en integration till Urkund via inlämningsuppgifter. Där kan lärarna kontrollera elevernas inlämnade arbeten via sitt Urkund-konto och få svar direkt i SchoolSoft.

Om ni är intresserade av att använda funktionen, kontakta er kundansvarige. Om ni inte vet vem som är er kundansvarige, kontakta info@schoolsoft.se. Ni kommer då att får mer information från er kundansvarig om hur integrationen med Urkund fungerar.