Skolans ledarkonvent 2013

Träffa oss den 25-26 november på Skolans ledarkonvent på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Hälsa på oss i vår monter så berättar vi mer om hur SchoolSoft kan hjälpa din skola.

Skolans ledarkonvent 2013 lyfter, speglar och belyser den makt till förändring och utveckling som din roll som skolledare/förskolechef innebär.

Programmet innehåller bland annat föreläsningar om hur du bedriver ett framgångsrikt och målstyrt förändringsarbete samt skapar en positiv och stabil plattform för det kollegiala lärandet.  Vi kommer även att diskutera hur neurovetenskapen kan bidra till elevers ökade kunskaper och hur det livslånga lärande även gäller för lärare och skolledare.

Årets konferens bjuder på såväl aktuella forskningsrön som praktiskt inriktade föreläsningar där du får tillfälle att ta del av andra verksamheters utvecklingsarbete. Hur har de lyckats? Vilka erfarenheter kan de dela med sig av?

Läs mer om Skolans ledarkonvent här