Noll tolerans!

SchoolSoft är stolt sponsor av Noll tolerans mot mobbning, vars ambition är att vara en betydande aktör i opinionsbildning kring mobbning och andra typer av utsatthet som barn och unga kan tvingas utstå.

 

Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!

Läs mer här