Nyheter i rapporteringen till SCB Grundskolan

Det har tillkommit uppgifter i rapporten till SCBs insamling Grundskolan – elever per 15 oktober.

De nya uppgifterna markeras, precis som tidigare, på elevens statusrad under Admin/Underhåll/Elever. Klicka på en elev och sedan på Admin-fliken. Observera att ni enbart behöver markera uppgifter för de elever som det gäller. Ni behöver alltså inte klicka igenom alla elever.

Nytt för i år är:

 • Studiehandledning på modersmålet – Eleven får studiehandledning på sitt modersmål enligt 5 kap. 4 § skolförordningen (2011: 185).
 • Särskild undervisningsgrupp – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör (särskild undervisningsgrupp)
 • Särskilt stöd enskilt – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen och får enskilt stöd utanför den undervisningsgrupp eleven normalt ingår i.
 • Anpassad studiegång – Eleven har anpassad studiegång enligt 3 kap 12 § skollagen.
 • Obekväma tider – Är eleven inskriven i fritidshemmet på obekväma tider, dvs vardagar 19-06 och/eller helger.
 • Alternativ till modernt språk som eleven läser inom ramen för språkval – detta hämtas automatiskt om eleven har något av följande valt i listan Moderna språk, språkval på Admin-fliken:
  • ​EN = engelska
  • ML = modersmål
  • SV = svenska
  • SVA = svenska som andraspråk
  • TN = teckenspråk

Vidare vill SCB ha information om:

Åtgärdsprogram – detta anges automatiskt om eleven har Åtgärdsprogram markerat på minst ett ämne.