Ändring i iCal-flödet

SchoolSofts iCal-flöde för personal innehåller numera också information om lärarens schemalagda lektioner.