Alvesta kommun valde SchoolSoft som helhetsleverantör

Under läsåret 16/17 upphandlade Alvesta kommun SchoolSoft, SchoolSoft EA samt SchoolSoft Schema, och får med det en enda leverantör för hela verksamheten. 
 
Vi hälsar Alvesta kommun varmt välkommen!