GRUNDUTBILDNING

Våra grundutbildningar

Vi på SchoolSoft vill kunna erbjuda den bästa möjliga utbildningen för att er skola ska kunna använda SchoolSoft så effektivt som möjligt. Våra utbildningar leds av erfarna pedagoger med skolbakgrund antingen på plats på er skola eller i våra utbildningslokaler i Stockholm. Självklart går det också bra att skräddarsy utbildningar för er skolas behov.

Kontakta utbildning@schoolsoft.se för att boka en utbildning till skolans personal.

 

Administratörsutbildning - uppsättning och anpassning

Utbildningen är obligatorsk för administratörerna på nya skolor som ska börja använda SchoolSoft.

Det är en fördel om utbildningen kan göras ca en vecka innan personalutbildningen så att administratörerna hinner förbereda systemet. Administratörerna brukar t ex vara kanslister, skolledare, schemaläggare och Studie- och Yrkesvägledare.

Vi går bl a igenom elevregister, personalregister och hantering av vårdnadshavare. Vi tittar på inställningar och anpassningar i systemet, du får lära dig göra kommunrapporter och lägga in viktiga filer och länkar.. Under utbildningen arbetar vi "skarpt" med er skola och gör alla förberedelser inför utbildningen med lärare och övrig personal.

Efter utbildningen kan du hantera elev- och personalregister, skapa klasser och undervisningsgrupper, ta ut kommunrapporter, känna till de inställningar och anpassningar som kan göras i systemet.

Administratörsutbildningen tar ca 4 timmar. Om ni även vill gå igenom exempelvis schemaläggning eller hantering av studieplaner kommer utbildningstiden bli något längre.

Personalutbildning

Utbildningen är obligatorisk för all personal på nya skolor som ska börja använda SchoolSoft. Det är viktigt att skolans adminstratörer även deltar på personalutbildningen.

Vi går igenom publicering av nyheter och aktiviteter, utskrifter, planering, närvarorapportering, närvarostatistik, meddelanden, uppgifter och resultatrapportering samt mentorsfunktioner.

Efter utbildningen är er personal färdig att börja använda SchoolSoft "skarpt".

Lämplig gruppstorlek är max 25 personer med tillgång till datorer och Internet.

Personalutbildningen tar ca 4 timmar.