Närvaro - dagar

En elev räknas som frånvarande en dag när det finns minst en lektion rapporterad med frånvaro men ingen lektion med närvaro. En elev räknas som närvarande en dag när det finns någon lektion rapporterad med närvaro.

Rapporten finns för mentor, skolledare och elevvårdare.