Rapport schemalagda lektioner

Rapporten ger en samlad bild över hur många schemalagda timmar det finns i ett visstveckointervall eller hela läsåret för personal, grupp och/eller ämne. Det går att välja om rapporten ska visa antal lektioner eller antal timmar. Om Visa endast ämnen som närvarorapporteras kryssas i visas enbart de ämnen som används för närvarorapportering.

 
Rapporten öppnas i ett nytt fönster så att den ska gå att arbeta med parallellt med arbetet i SchoolSoft.

Mer information kommer att finnas i manualerna SchoolSoft för administratörer, Schemaläggning grundskolan och Schemaläggning gymnasiet.