Laddningsproblem appen

En del Androidanvändare upplever problem med att vissa sidor i SchoolSoft appen inte laddas. Detta beror på felaktigheter i en version av webview. Vi rekommenderar de som upplever detta problem att uppdatera Webview via Google play. 

Föreläsning av Anna Karlefjärd

Anna Karlefjärd, Karlstad Universitet föreläser på vår Användarkonferens 20 okt i Malmö

Anna Karlefjärd forskar och arbetar med Betyg - och Bedömningsfrågor. Föreläsningen grundar sig på aktuell forskning, Lgr11 och Gy11. Hon har också funnits med i flera bedömningsprojekt från Skolverket. Fokus blir på formativ bedömning, kursplaner och undervisning samt betygssättning. 

Du som är ansvarig SchoolSoft-pedagog, administratör eller skolledare är välkommen att skicka anmälan till konferens@schoolsoft.se

 

SchoolSoft - Schema

Till SETT-mässan släppte vi första versionen av SchoolSoft - Schema.

Nu har de 10 första skolorna fått starta upp med SchoolSoft - Schema och börjat lägga schema till nästa läsår.

 

Vi kommer visa upp mer kring SchoolSoft - Schema på användarkonferensen

Varmt välkomna!

 

 

Nu använder fler än 1700 skolor SchoolSoft!

 

Vi kan glatt meddela att SchoolSoft används av fler än 1700 skolor.

Våra skolor representerar alla skolformer och alla storlekar i Sverige. Från förskolor till yrkeshögskolor och folkhögskolor. Från förskolor med 10 barn till gymnasier med över 2000 elever.

SchoolSoft är en kvalitétsprodukt som ständigt utvecklas för att möta Sveriges skolors behov.

Införande, utbildningar, support och utveckling bygger på ett väl beprövat koncept som ger skolan en trygghet i alla led.

SchoolSoft innebär en långsiktig investering vilket bevisas av att de allra flesta av de skolor som valde SchoolSoft för 10 år sedan fortfarande är våra kunder. 

 

 

 

 

 

 

Sidor