Kursplaner

Kursplanerna visar det centrala innehållet per ämne och årskurs och är uppdelade i ett antal moment. Som undervisande lärare kan man koppla de olika momenten till uppgifterlektionsplaneringar och veckoplaneringar för att på så sätt kunna ta fram en rapport på att man jobbat med alla de olika momenten i det centrala innehållet.

Kopplingen görs genom att läraren klickar på länken Koppla kursplan när läraren jobbar med uppgifter eller planeringar. Läraren kommer då till ett popup-fönster där momentet kan kopplas till samtliga ämnens kursplaner. Aktuellt ämne är förvalt förutsatt att ämnet är kopplat till ett betygsämne som har en kursplan. Det går att koppla flera moment till en uppgift/planering och det går även att ta bort kopplingar på samma sida.

Lärare ser en rapport över vilka moment som är kopplade till uppgifter och planeringar för en undervisningsgrupp under Undervisning/Kursplan.  Elever och vårdnadshavare ser motsvarande rapport under länken Kursplan på respektive ämnessida.

För att börja använda funktionen, ändra systeminställningen Grundskola: Kursplaner till Ja.
Administratören bör också gå igenom alla ämnen (Admin/Underhåll/Ämnen) och se att de är kopplade till rätt betygsämne.

Observera att momenten kopplas per undervisningsgrupp och inte per elev. Om en elev byter undervisningsgrupp kommer rapporten för eleven visa de moment som är kopplade till elevens nya undervisningsgrupp.

 

Kostnadsfri inspirationskväll för skolpersonal

SchoolSoft och SMART Board bjuder in till en kostnadsfri inspirationskväll på First Hotel Grand i Falun

Den 6 oktober kl.17:00 – 19:00.

Kom och titta närmre på och ställ frågor om våra produkter.
Vi bjuder på en matig smörgås och kaffe/te från kl 16:30.

Anmälan: senast 29 september till info@schoolsoft.se

Ange i mejlet hur många som kommer.
OBS! Träffen är för skolor som idag ännu inte använder SchoolSoft.

Varmt välkomna önskar

SchoolSoft och SMART Board

 

Program, studieplaner och kurser

Status - Filtrerar på kursens status och kan visa Alla eller per status.
Inaktiva - Markerad så visas även de kurser som är inaktiva i studieplanerna.
Betygsatta - Markerad så visas även de kurser som är betygsatta.
Startdatum - Här kan man ange om man vill ha ett urval på kurser med ett visst startdatum. Det går att söka på alla kurser som startade efter ett visst datum, innan ett visst datum eller i ettdatumintervall.
Slutdatum - Fungerar som Startdatum men gäller för slutdatum.
Betygssättande lärare - Om ingen betygssättande lärare är vald så visas samtliga kurser, annars visas enbart de kurser där vald lärare är uppsatt som betygssättande lärare.
Program och grupp - Skapar ett urval där båda villkoren uppfylls.
Schemalagd - Markerad visas endast de elever som har kursen i sitt schema. Detta förutsätter att kursen är kopplad till ett ämne.
- I filterurvalet kan man välja att lägga till kursen på elever som finns i urvalet men som inte har kursen på sin studieplan.

Rapportkurser under Program skapar en rapport för de kurser som ligger direkt på programmen som exempelvis inte har någon kursansvarig, som ska avslutas ett visst datum, med en viss kategori med mera. Detta för att kunna få en överblick på kurser som ska avslutas, behöver en kursansvarig etc.

Betygskatalogerna kan filtreras så att utskrifterna görs enbart på elever i en vald årskurs. Man kan också välja att skriva ut betygskatalogerna per kurs i stället för per program och kurs.

I betygskataloger på Komvux kan en filtrering göras så att katalogerna skrivs ut enbart för elever i en vald kommun.

Elevkö - förskolan

Uppflyttningar i elevkön kan nu göras enbart per startår eller per årskurs/månad.

Detta innebär att det blir mycket enklare för förskolorna att göra uppflyttningar månadsvis. Detta kan nu göras för en hel grupp och inte enbart per elev.

1. Gör en sökning på barn med status "I kö", med ett visst startår och viss årskurs/månad.
2. Markera de elever som ska flyttas upp.
3. Klicka på Visa fler alternativ.
4. Välj till vilket läsår och årskurs/månad du vill flytta upp eleverna. Det går alltså bra att enbart flytta upp per årskurs/månad och inte flytta upp något läsår.
5. Markera rutan vid Flytta elever.
6. Välj OK på frågan Vill du verkligen flytta upp eleverna?
7. Spara.

Närvaro - dagar

En elev räknas som frånvarande en dag när det finns minst en lektion rapporterad med frånvaro men ingen lektion med närvaro. En elev räknas som närvarande en dag när det finns någon lektion rapporterad med närvaro.

Rapporten finns för mentor, skolledare och elevvårdare.

Hantering av oanmäld frånvaro

Gemensamt för LGR 11 och GY11 är kravet på att meddela vårdnadshavarna om elevernas oanmälda frånvaro samma dag som den inträffar. Detta i syfte att tidigt fånga upp elevernas frånvaro (se 7 kap. 17§ och 15 kap. 16§ i nya skollagen för mer information).

I SchoolSoft finns möjlighet för skolan att hantera kontakten med vårdnadshavarna och meddela dem om elevernas oanmälda frånvaro. SchoolSoft kan t ex skicka ut e‐post eller sms till vårdnadshavarna samma stund som eleven rapporteras med oanmäld frånvaro, eller så tar föräldrarna del av frånvaron direkt i SchoolSoft.

Meddelandet (e‐post eller sms) innehåller information om att vårdnadshavarna har nya händelser i SchoolSoft som de behöver ta del av. Skolan och vårdnadshavarna ges även möjlighet att ange om detaljer avseende frånvaron ska inkluderas i meddelandet, men ett e‐postmeddelande eller sms är alltid förenat med en risk att andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet.

Under Min profil väljer vårdnadshavarna vilket sätt de vill bli kontaktade på. Vårdnadshavaren kan sedan markerar att de tagit del av informationen om elevens oanmälda frånvaro på SchoolSofts Startsida.

För skolledare, mentorer och elevvårdare finns rapporter över vilka elever som har oanmäld frånvaro, om och på vilket sätt deras vårdnadshavare har blivit kontaktade samt om vårdnadshavarna har tagit del av informationen. Här syns vårdnadshavarnas kontaktuppgifter och rektor/mentor/elevvårdare kan markera om de har varit i kontakt med vårdnadshavarna.

Mer information finns i manualen Hantering av oanmäld frånvaro. Våra manualer hittar du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft, längst ner på hjälpsidan finns en länk till manualsidan.

 

Rapport kurser i schema och studieplan

Rapport kurser i schema och studieplan under Rapporter i menyn KURS - skapar en rapport över kurser som finns/saknas i elevernas schema och som finns/saknas i elevernas studieplaner.

Rapporten gör det möjligt att få en översikt på om en kurs finns i schemat men inte i studieplanen eller vise versa.

Detta förutsätter att administratören först har kopplat kurserna till ämnen under Underhåll/Ämnen. I rapporten är elevernas namn klickbara och tar dig direkt till elevens studieplan. 

Sidor