Nyheter i kursmatriserna

Det går nu att redigera kursmatriserna även om kursen är avslutad eller betygsatt. Det innebär att om en lärare är kopplad till kursen via schemat eller står som betygsättande lärare på elevens studieplan så kan läraren uppdatera en elevs kursmatris även om eleven har fått betyg i kursen. Detta används främst om en elev har fått ett F och läser om kursen. Det innebär också att man kan fortsätta jobba i matrisen när administratören förbereder för betygsättning och har markerat kursen som avslutad.

Det går också att välja om skolan ska visa kursmatriserna per stycke (som tidigare) eller per mening. Det innebär att SchoolSoft har delat upp alla skolverkets kursmatriser per mening och att lärarna då markerar med en mening i taget istället för ett helt stycke som tidigare.

Skolan ändrar detta under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Kursmatris, Skolverket indelning. Där kan man välja mellan Stycke och Mening. Förvalt är Stycke.

Om skolan väljer att visa per mening kommer INTE det som tidigare är ifyllt per stycke att visas. Därför kommer det gå att visa matrisen även per stycke i de fall där något finns i fyllt per stycke. Förvalt kommer dock att vara per mening. Om lärarna har börjat markera i matrisen per stycke i en kurs kommer de kunna fortsätta med det. Om skolan väljer att arbeta per mening så är det endast meningsindelning som går att välja i kopplade uppgifter. 

Nyheter i rapporteringen till SCB Grundskolan

Det har tillkommit uppgifter i rapporten till SCBs insamling Grundskolan – elever per 15 oktober.

De nya uppgifterna markeras, precis som tidigare, på elevens statusrad under Admin/Underhåll/Elever. Klicka på en elev och sedan på Admin-fliken. Observera att ni enbart behöver markera uppgifter för de elever som det gäller. Ni behöver alltså inte klicka igenom alla elever.

Nytt för i år är:

 • Studiehandledning på modersmålet – Eleven får studiehandledning på sitt modersmål enligt 5 kap. 4 § skolförordningen (2011: 185).
 • Särskild undervisningsgrupp – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör (särskild undervisningsgrupp)
 • Särskilt stöd enskilt – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen och får enskilt stöd utanför den undervisningsgrupp eleven normalt ingår i.
 • Anpassad studiegång – Eleven har anpassad studiegång enligt 3 kap 12 § skollagen.
 • Obekväma tider – Är eleven inskriven i fritidshemmet på obekväma tider, dvs vardagar 19-06 och/eller helger.
 • Alternativ till modernt språk som eleven läser inom ramen för språkval – detta hämtas automatiskt om eleven har något av följande valt i listan Moderna språk, språkval på Admin-fliken:
  • ​EN = engelska
  • ML = modersmål
  • SV = svenska
  • SVA = svenska som andraspråk
  • TN = teckenspråk

Vidare vill SCB ha information om:

Åtgärdsprogram – detta anges automatiskt om eleven har Åtgärdsprogram markerat på minst ett ämne.

iCalendar

Nu finns en export iCalendar-format från SchoolSoft. Det innebär att det går att exportera uppgifter från SchoolSoft till sin kalender (Outlook, Google Kalender, kalender i telefonen osv). 

Skolan aktiverar först möjligheten att använda iCalendar genom att kontakta SchoolSofts support.

När funktionen sedan är påslagen kan elever, föräldrar och personal gå till Min profil och kryssar i iCalendar flöde – Aktivera för att visa länk och sedan sparar. Om man är vårdnadshavare till flera barn får man en länk per barn.

Hur länken sedan hanteras beror på vilken kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra kalendrar räcker det med att man klickar på länken.

Noll tolerans!

SchoolSoft är stolt sponsor av Noll tolerans mot mobbning, vars ambition är att vara en betydande aktör i opinionsbildning kring mobbning och andra typer av utsatthet som barn och unga kan tvingas utstå.

 

Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!

Läs mer här

 

Välkomna tillbaks till ett nytt läsår med SchoolSoft!

www.schoolsoft.se/lasarsstart hittar ni instruktioner om hur man bör gå tillväga med nytt läsår, nytt schema/veckoprogram, nya elever/barn, användarnamn, utskick med mera. Det är mycket viktigt att ni går igenom instruktionen och gör det som behöver göras. Rutinerna är olika beroende på vilket schemaprogram ni använder. Se till att du läser rätt manual. Vi på SchoolSoft hjälper gärna till med förberedelserna, då vi har bra rutiner för detta.  Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för att er skolstart ska gå så smidigt som möjligt.

Detaljerad information om hur du genomför varje steg finns i manualen Skolstart på http://www.schoolsoft.se/lasarsstart.  Där får du en stegvis guidning till allt skolan behöver förbereda inför skolstarten och hur ni gör för att själva läsa in nya elever, skapa inloggningsuppgifter mm.

De flesta inläsningar kan ni göra på egen hand. För er som vill att vi på SchoolSoft ska hjälpa till att läsa in nya uppgifter så hittar ni mallar på vilka uppgifter vi behöver samt i vilket format på vår hemsida (http://www.schoolsoft.se/mallar). Vänligen använd dessa mallar. Gör ni inte det tar det längre tid för oss att läsa in uppgifterna.

Allt arbete med inläsning, skapande av inloggningsuppgifter, scheman etc debiteras enligt avtalsenlig konsulttaxa.  All beställning på hjälp med inläsning måste göras skriftligen till support@schoolsoft.se. Vi tar inte emot några inläsningsbeställningar eller beställningar på användarnamn eller lösenord per telefon.

Det är många skolor som använder SchoolSoft, räkna därför med upp till 3 arbetsdagar innan schema och nya elever är inlästa. Under augusti kommer i stort sett alla på SchoolSoft att jobba med detta och ni når oss som vanligt via support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41. 

Manualer är flyttade

Alla SchoolSofts manualer är flyttade från vår hemsida och in i SchoolSoft.  Ni kommer som vanligt åt dem om ni klickar på ?-tecknet och sedan på länken (högst upp på sidan) Klicka här för att komma till SchoolSofts manualer

Glad sommar!

Glad sommar önskar SchoolSoft!

Stort tack för ett fint läsår. Hoppas att alla får en lång sommarledighet och möjlighet att ladda batterierna inför skolstarten i augusti.

Om ni behöver komma i kontakt med oss under sommaren så har vi öppet varje dag som vanligt. Ni når oss enklast på support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41.

För de som känner sig osäkra inför läsårsstarten kan vi rekommendera våra workshops i början av augusti där ni får hjälp med läsårsstarten i SchoolSoft:

5 augusti - Läsårsstart GR

7 augusti - Läsårsstart GY

12 augusti - Läsårsstart GY

14 augusti - Läsårsstart GR

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig på http://www.schoolsoft.se/anmalan

Välkomna Värmdö!

Värmdö kommun väljer att samarbeta med SchoolSoft.
 
Efter en noggrann upphandling där fokus låg på referenser, användbarhet och IUP har Värmdö kommun valt SchoolSoft som samarbetspartner. Vi på SchoolSoft hälsar Värmdö kommun varmt välkomna och ser fram emot ett långt samt givande samarbete.

Sidor