Verksamhetslogg för alla

Verksamhetsloggen, som tidigare enbart har kunnat användas på förskolan, kan nu användas av alla skolformer förutom YH.

I verksamhetsloggen kan personalen enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och elever. Ämnes/kurslärare kan knyta ett inlägg i loggen till sitt ämne/kurs och inlägget kommer då att visas på elevernas ämnes/kurssida. 

 

SchoolSofts app

Nu finns SchoolSofts app tillgänglig i App Store och Google Play och du kan ladda ned den till din telefon eller surfplatta.

Med SchoolSofts app kommer du snabbt, enkelt och smidigt åt SchoolSoft direkt i mobilen eller surfplattan. Du behöver bara logga in första gången, sedan hålls du automatiskt inloggad. Observera att innan du loggar in i appen måste du först tillåta ”Åtkomst av app” under ”Min profil” genom att logga in i SchoolSoft via en webbläsare.

Du får snabbt tillgång till allt som är nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst eller inte. Du kan smidigt navigera till ditt schema, närvaro, kalender eller till den mobilanpassade versionen av SchoolSoft.

Du kan enkelt lägga till flera konton om du är vårdnadshavare till flera barn eller om du är både personal och vårdnadshavare. Du kan du välja att se alla notiser tillsammans eller uppdelade per konto.

Innehåll:

  • *Notisflöde med nyheter, kalenderhändelser, uppgifter, resultat, forum, meddelanden, enkäter och kursutvärderingar
  • *Schema
  • *Kalender
  • *Frånvaro
  • *Enkel hantering av flera konton i appen

Nyheter i kursmatriserna

Det går nu att redigera kursmatriserna även om kursen är avslutad eller betygsatt. Det innebär att om en lärare är kopplad till kursen via schemat eller står som betygsättande lärare på elevens studieplan så kan läraren uppdatera en elevs kursmatris även om eleven har fått betyg i kursen. Detta används främst om en elev har fått ett F och läser om kursen. Det innebär också att man kan fortsätta jobba i matrisen när administratören förbereder för betygsättning och har markerat kursen som avslutad.

Det går också att välja om skolan ska visa kursmatriserna per stycke (som tidigare) eller per mening. Det innebär att SchoolSoft har delat upp alla skolverkets kursmatriser per mening och att lärarna då markerar med en mening i taget istället för ett helt stycke som tidigare.

Skolan ändrar detta under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Kursmatris, Skolverket indelning. Där kan man välja mellan Stycke och Mening. Förvalt är Stycke.

Om skolan väljer att visa per mening kommer INTE det som tidigare är ifyllt per stycke att visas. Därför kommer det gå att visa matrisen även per stycke i de fall där något finns i fyllt per stycke. Förvalt kommer dock att vara per mening. Om lärarna har börjat markera i matrisen per stycke i en kurs kommer de kunna fortsätta med det. Om skolan väljer att arbeta per mening så är det endast meningsindelning som går att välja i kopplade uppgifter. 

Nyheter i rapporteringen till SCB Grundskolan

Det har tillkommit uppgifter i rapporten till SCBs insamling Grundskolan – elever per 15 oktober.

De nya uppgifterna markeras, precis som tidigare, på elevens statusrad under Admin/Underhåll/Elever. Klicka på en elev och sedan på Admin-fliken. Observera att ni enbart behöver markera uppgifter för de elever som det gäller. Ni behöver alltså inte klicka igenom alla elever.

Nytt för i år är:

  • Studiehandledning på modersmålet – Eleven får studiehandledning på sitt modersmål enligt 5 kap. 4 § skolförordningen (2011: 185).
  • Särskild undervisningsgrupp – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör (särskild undervisningsgrupp)
  • Särskilt stöd enskilt – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen och får enskilt stöd utanför den undervisningsgrupp eleven normalt ingår i.
  • Anpassad studiegång – Eleven har anpassad studiegång enligt 3 kap 12 § skollagen.
  • Obekväma tider – Är eleven inskriven i fritidshemmet på obekväma tider, dvs vardagar 19-06 och/eller helger.
  • Alternativ till modernt språk som eleven läser inom ramen för språkval – detta hämtas automatiskt om eleven har något av följande valt i listan Moderna språk, språkval på Admin-fliken:
    • ​EN = engelska
    • ML = modersmål
    • SV = svenska
    • SVA = svenska som andraspråk
    • TN = teckenspråk

Vidare vill SCB ha information om:

Åtgärdsprogram – detta anges automatiskt om eleven har Åtgärdsprogram markerat på minst ett ämne.

iCalendar

Nu finns en export iCalendar-format från SchoolSoft. Det innebär att det går att exportera uppgifter från SchoolSoft till sin kalender (Outlook, Google Kalender, kalender i telefonen osv). 

Skolan aktiverar först möjligheten att använda iCalendar genom att kontakta SchoolSofts support.

När funktionen sedan är påslagen kan elever, föräldrar och personal gå till Min profil och kryssar i iCalendar flöde – Aktivera för att visa länk och sedan sparar. Om man är vårdnadshavare till flera barn får man en länk per barn.

Hur länken sedan hanteras beror på vilken kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra kalendrar räcker det med att man klickar på länken.

Noll tolerans!

SchoolSoft är stolt sponsor av Noll tolerans mot mobbning, vars ambition är att vara en betydande aktör i opinionsbildning kring mobbning och andra typer av utsatthet som barn och unga kan tvingas utstå.

 

Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!

Läs mer här

 

Välkomna tillbaks till ett nytt läsår med SchoolSoft!

www.schoolsoft.se/lasarsstart hittar ni instruktioner om hur man bör gå tillväga med nytt läsår, nytt schema/veckoprogram, nya elever/barn, användarnamn, utskick med mera. Det är mycket viktigt att ni går igenom instruktionen och gör det som behöver göras. Rutinerna är olika beroende på vilket schemaprogram ni använder. Se till att du läser rätt manual. Vi på SchoolSoft hjälper gärna till med förberedelserna, då vi har bra rutiner för detta.  Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för att er skolstart ska gå så smidigt som möjligt.

Detaljerad information om hur du genomför varje steg finns i manualen Skolstart på http://www.schoolsoft.se/lasarsstart.  Där får du en stegvis guidning till allt skolan behöver förbereda inför skolstarten och hur ni gör för att själva läsa in nya elever, skapa inloggningsuppgifter mm.

De flesta inläsningar kan ni göra på egen hand. För er som vill att vi på SchoolSoft ska hjälpa till att läsa in nya uppgifter så hittar ni mallar på vilka uppgifter vi behöver samt i vilket format på vår hemsida (http://www.schoolsoft.se/mallar). Vänligen använd dessa mallar. Gör ni inte det tar det längre tid för oss att läsa in uppgifterna.

Allt arbete med inläsning, skapande av inloggningsuppgifter, scheman etc debiteras enligt avtalsenlig konsulttaxa.  All beställning på hjälp med inläsning måste göras skriftligen till support@schoolsoft.se. Vi tar inte emot några inläsningsbeställningar eller beställningar på användarnamn eller lösenord per telefon.

Det är många skolor som använder SchoolSoft, räkna därför med upp till 3 arbetsdagar innan schema och nya elever är inlästa. Under augusti kommer i stort sett alla på SchoolSoft att jobba med detta och ni når oss som vanligt via support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41. 

Sidor