iCalendar

Nu finns en export iCalendar-format från SchoolSoft. Det innebär att det går att exportera uppgifter från SchoolSoft till sin kalender (Outlook, Google Kalender, kalender i telefonen osv). 

Skolan aktiverar först möjligheten att använda iCalendar genom att kontakta SchoolSofts support.

När funktionen sedan är påslagen kan elever, föräldrar och personal gå till Min profil och kryssar i iCalendar flöde – Aktivera för att visa länk och sedan sparar. Om man är vårdnadshavare till flera barn får man en länk per barn.

Hur länken sedan hanteras beror på vilken kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra kalendrar räcker det med att man klickar på länken.

Noll tolerans!

SchoolSoft är stolt sponsor av Noll tolerans mot mobbning, vars ambition är att vara en betydande aktör i opinionsbildning kring mobbning och andra typer av utsatthet som barn och unga kan tvingas utstå.

 

Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!

Läs mer här

 

Välkomna tillbaks till ett nytt läsår med SchoolSoft!

www.schoolsoft.se/lasarsstart hittar ni instruktioner om hur man bör gå tillväga med nytt läsår, nytt schema/veckoprogram, nya elever/barn, användarnamn, utskick med mera. Det är mycket viktigt att ni går igenom instruktionen och gör det som behöver göras. Rutinerna är olika beroende på vilket schemaprogram ni använder. Se till att du läser rätt manual. Vi på SchoolSoft hjälper gärna till med förberedelserna, då vi har bra rutiner för detta.  Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för att er skolstart ska gå så smidigt som möjligt.

Detaljerad information om hur du genomför varje steg finns i manualen Skolstart på http://www.schoolsoft.se/lasarsstart.  Där får du en stegvis guidning till allt skolan behöver förbereda inför skolstarten och hur ni gör för att själva läsa in nya elever, skapa inloggningsuppgifter mm.

De flesta inläsningar kan ni göra på egen hand. För er som vill att vi på SchoolSoft ska hjälpa till att läsa in nya uppgifter så hittar ni mallar på vilka uppgifter vi behöver samt i vilket format på vår hemsida (http://www.schoolsoft.se/mallar). Vänligen använd dessa mallar. Gör ni inte det tar det längre tid för oss att läsa in uppgifterna.

Allt arbete med inläsning, skapande av inloggningsuppgifter, scheman etc debiteras enligt avtalsenlig konsulttaxa.  All beställning på hjälp med inläsning måste göras skriftligen till support@schoolsoft.se. Vi tar inte emot några inläsningsbeställningar eller beställningar på användarnamn eller lösenord per telefon.

Det är många skolor som använder SchoolSoft, räkna därför med upp till 3 arbetsdagar innan schema och nya elever är inlästa. Under augusti kommer i stort sett alla på SchoolSoft att jobba med detta och ni når oss som vanligt via support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41. 

Manualer är flyttade

Alla SchoolSofts manualer är flyttade från vår hemsida och in i SchoolSoft.  Ni kommer som vanligt åt dem om ni klickar på ?-tecknet och sedan på länken (högst upp på sidan) Klicka här för att komma till SchoolSofts manualer

Glad sommar!

Glad sommar önskar SchoolSoft!

Stort tack för ett fint läsår. Hoppas att alla får en lång sommarledighet och möjlighet att ladda batterierna inför skolstarten i augusti.

Om ni behöver komma i kontakt med oss under sommaren så har vi öppet varje dag som vanligt. Ni når oss enklast på support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41.

För de som känner sig osäkra inför läsårsstarten kan vi rekommendera våra workshops i början av augusti där ni får hjälp med läsårsstarten i SchoolSoft:

5 augusti - Läsårsstart GR

7 augusti - Läsårsstart GY

12 augusti - Läsårsstart GY

14 augusti - Läsårsstart GR

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig på http://www.schoolsoft.se/anmalan

Välkomna Värmdö!

Värmdö kommun väljer att samarbeta med SchoolSoft.
 
Efter en noggrann upphandling där fokus låg på referenser, användbarhet och IUP har Värmdö kommun valt SchoolSoft som samarbetspartner. Vi på SchoolSoft hälsar Värmdö kommun varmt välkomna och ser fram emot ett långt samt givande samarbete.

Mejlutskick

Skolan kan låta föräldrarna prenumerera på mejlutskick från SchoolSoft. I utskicket finns information om det som hänt i SchoolSoft de senaste dagarna.

Utskicket innehåller information om skapade och uppdaterade aktiviteter i SchoolSoft. Det är alltså inte en ersättning för startsidan eller ett program för nästa vecka utan ett utskick om "vad som hänt i SchoolSoft". 

Vårdnadshavaren ser bara de händelser som är riktade till dem (direkt till dem, till grupper som de ingår i eller till alla på skolan/organisationen).

Kontakta support@schoolsoft.se om ni vill börja använda funktionen. 

Workshop läsårsstart

På vår mycket populära workshop Läsårsstart går vi igenom allt som du behöver göra för att förbereda SchoolSoft för ett nytt läsår. 

Utbildningen är till för dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft.

På utbildningen går vi igenom hur man:

- Inaktiverar gamla elever
- Hanterar befintliga undervisningsgrupper
- Importerar nya elever
- Inaktiverar personal som slutat på skolan
- Skapar ny personal
- Tar bort vårdnadshavare utan elever
- Läser in / skapar nya vårdnadshavare
- Skapar inloggningsuppgifter till nya elever och vårdnadshavare
- Läser in elevbilder i SchoolSoft
- Skapar nya program och studieplaner (enbart gymnasiet)

Anmäl dig till utbildningen här

Integration mot SPAR

För friskolor i alla skolformer finns nu möjlighet att ha en integration mot SPAR. Det innebär att en körning schemaläggs där aktiva elevers personnummer skickas till SPAR som i sin tur returnerar elevernas folkbokföringsuppgifter och SchoolSoft blir uppdaterat med dessa. 

Om ni är intresserade av att använda integrationen, kontakta er kundansvarige för prisuppgift och projektplanering. Om ni inte vet vem som är er kundansvarige, kontakta info@schoolsoft.se

Sidor