Nationella kursprov

Nu kan lärarna föra in resultaten på de nationella kursproven i SchoolSoft och administratören kan ta ut en export till SCB.

Läs mer i manualerna Betygsättning GY11 och SchoolSoft för personal

Vårens workshops

Nu är det dags att anmäla sig till vårens workshops. Passa på att utbilda dig och din personal.  

Aktuella datum:

26 november - Betyg GY

27 november - Betyg GR

21 januari - Admin GR

22 januari - Admin GY

23 januari - Admin och elevdokument i Malmö

4 februari - Elevdokument och ämnesmatriser GR

5 februari - Elevdokument och kursmatriser GY

12 mars - Admin fortsättning GR

13 mars - Admin fortsättning GY

28 april – Betyg GY

7 maj – Betyg GR

7 maj – Betyg GY i Malmö

8 maj – Betyg GR i Malmö

Det går också bra att önska workshops om du inte hittar en utbildning inom det område du behöver. 

Läs mer och anmäl dig på http://www.schoolsoft.se/anmalan

Personalbilder

Det går nu att lägga in bilder på personalen i SchoolSoft. Bilden kommer att visas för elever och föräldrar på de ämnessidor/kurssidor där personalen undervisar.

Bilderna laddas upp på samma sätt som elevbilderna via ADMIN/Personal/Bilduppladdning.

Meddela support@schoolsoft.se om ni vill börja använda bilder på personalen.

Kom ihåg att se över skolans rutiner för publicering personuppgifter (så som bilder) på Internet. Se http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/ för mer information om detta, scrolla ned en bit för att läsa om vad som gäller för arbetsplats och skola.

Läs med i manualen SchoolSoft för personal, under kapitlet Bilduppladdning. 

Publiceringsdatum på matriser

Nu går det att sätta ett publiceringsdatum på matriserna. Det innebär att lärarna kan jobba med matriserna utan att det syns för eleverna och kan välja ett datum när matrisen ska visas.

Om ni väljer att inte jobba med publiceringsdatum så kommer alla ändringar att publiceras direkt ut till eleverna precis som tidigare. Det nya för dem blir att de nu kan se när den senaste ändringen skedde.

Läs mer i manualerna Elevdokument - Ämnesmatriser och Kursmatriser

Skolans ledarkonvent 2013

Träffa oss den 25-26 november på Skolans ledarkonvent på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Hälsa på oss i vår monter så berättar vi mer om hur SchoolSoft kan hjälpa din skola.

Skolans ledarkonvent 2013 lyfter, speglar och belyser den makt till förändring och utveckling som din roll som skolledare/förskolechef innebär.

Programmet innehåller bland annat föreläsningar om hur du bedriver ett framgångsrikt och målstyrt förändringsarbete samt skapar en positiv och stabil plattform för det kollegiala lärandet.  Vi kommer även att diskutera hur neurovetenskapen kan bidra till elevers ökade kunskaper och hur det livslånga lärande även gäller för lärare och skolledare.

Årets konferens bjuder på såväl aktuella forskningsrön som praktiskt inriktade föreläsningar där du får tillfälle att ta del av andra verksamheters utvecklingsarbete. Hur har de lyckats? Vilka erfarenheter kan de dela med sig av?

Läs mer om Skolans ledarkonvent här

"Kom ihåg mig" i mobil och surfplatta

Vid inloggning i mobil/surfplatta är det möjligt att kryssa i Kom ihåg mig. Då sparas användarnamn och lösenord till nästa inloggning.  Kom ihåg mig försvinner om man aktivt väljer Logga ut innan man avslutar SchoolSoft.

Observera att om du väljer att fortsätta vara inloggad kommer ditt SchoolSoft-konto vara åtkomligt för alla som har tillgång till din mobila enhet, tills du väljer att logga ut. 

Betygslogg

Skolans administratörer kan se en logg på alla förändringar som är gjorda i betyg.

För grundakolan: Klicka på Betygsändringar i menyn GRUNDSKOLEBETYG.

För gymnasiet: Klicka på Betygsändringar under menyn KURS.

Här listas alla betygsändringar som är gjorda. Det går också att söka på betygsändringar för en viss elev genom att skriva in elevens personnummer eller SchoolSoft-id.

SchoolSoft får nya ägare

SchoolSoft AB, en av Sveriges ledande mjukvaruleverantörer till skola och barnomsorg får nya ägare i Pamir.

SchoolSoft erbjuder ett komplett och användarvänligt system med ambitionen att förenkla och förbättra den dagliga verksamheten inom skola och barnomsorg. Produkten stöder planering och genomförande av skolans pedagogiska uppgift, samt förenklar administration och kommunikation med elever och föräldrar.

All produktutveckling sker i samarbete med skolledning, elever, lärare och föräldrar med utgångspunkt i att dagens skolverksamhet kan förbättras avsevärt med stöd av modern teknik, förutsatt att den adresserar samtliga delar av skolans verksamhet och är lättillgänglig för såväl skolans användare som för elever och föräldrar.

”Vi är mycket glada över att med Pamir som nya ägare kunna fortsätta driva utvecklingen av vårt erbjudande framåt tillsammans med våra kunder. Vi är övertygade om att Pamirs kunskap inom företagsutveckling kombinerad med vår kompetens inom systemstöd för skola och barnomsorg gör oss väl positionerade att tillgodose skolans och kommunens nuvarande och framtida behov”, säger Helena Sandelin, VD för SchoolSoft.

”SchoolSoft verkar i en intressant bransch där systemstöd av den typ som SchoolSoft erbjuder fyller en viktig funktion i strävan att ständigt förbättra effektiviteten i skolan, kvaliteten på utbildningen och närheten till elever och föräldrar. Bolaget har ett starkt varumärke, hög kundlojalitet och en erfaren ledningsgrupp. Sammantaget en fin plattform att bygga vidare på. Det finns en stor tillväxtpotential som vi ser fram emot att ta vara på”, säger Magnus Berglind, partner på Pamir.

"SchoolSoft har inte bara ett smidigt system för elevdokumentation utan besitter även gedigen verksamhetskunskap vilket resulterade i en lyckad implementering för oss i Nacka", säger Lars Ekelöw, IT-strateg och Systemförvaltare Nacka Kommun.

SchoolSoft möter behoven för alla skolor, från förskolor till Komvux och från kommuner till enskilda friskolor och friskolekoncerner. Idag används SchoolSoft av cirka 500 kommunala skolor samt 500 friskolor. I Sverige finns det totalt cirka 6 200 skolor varav en stor majoritet är kommunala.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Helena Sandelin, VD på SchoolSoft AB, telefon 073-663 02 82

Magnus Berglind, Pamir Partners AB, telefon 070-695 33 70

 

Om SchoolSoft

SchoolSoft grundades 2003 och är en av Sveriges ledande leverantörer av IT-lösningar för skola och barnomsorg. SchoolSoft används av nästan 1000 skolor med totalt ca 400 000 användare. Under 2012 gjordes 30 700 000 inloggningar i systemet.

Om Pamir

Pamir äger och utvecklar nordiska små och mellanstora företag. Pamir skapar långsiktig värdetillväxt genom att engagera sig såväl strategiskt som operativt i sina bolag. Pamir är operativt fokuserade och fungerar som ett aktivt stöd till företagets ledning. Tillsammans med ledningen skapar Pamir bästa möjliga förutsättningar för att utveckla en stabil, växande verksamhet med god lönsamhet.

Sidor