NYA ANVÄNDARE

Nya användare i SchoolSoft

Här är en kortfattad beskrivning av hur införandefasen till SchoolSoft går till och vilka uppgifter som ska importeras. Ni ser vad som krävs av er som kunder och av oss på SchoolSoft för att övergången till programmet ska gå så smidigt som möjligt.