Grundskolan

Nationella prov, grundskolan

Nu finns formulären för vårens nationella prov i SchoolSoft och lärarna kan börja fylla i dem. 
 
För mer information om hur man fyller i och administrerar de nationella proven i SchoolSoft, se manualen Betygsättning GR, kapitel 22 - Nationella prov.
 
Våra manualer finner du genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft, överst på hjälpsidan finns en länk till manualsidan.

Nyheter i rapporteringen till SCB Grundskolan

Det har tillkommit uppgifter i rapporten till SCBs insamling Grundskolan – elever per 15 oktober.

De nya uppgifterna markeras, precis som tidigare, på elevens statusrad under Admin/Underhåll/Elever. Klicka på en elev och sedan på Admin-fliken. Observera att ni enbart behöver markera uppgifter för de elever som det gäller. Ni behöver alltså inte klicka igenom alla elever.

Nytt för i år är:

 • Studiehandledning på modersmålet – Eleven får studiehandledning på sitt modersmål enligt 5 kap. 4 § skolförordningen (2011: 185).
 • Särskild undervisningsgrupp – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör (särskild undervisningsgrupp)
 • Särskilt stöd enskilt – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen och får enskilt stöd utanför den undervisningsgrupp eleven normalt ingår i.
 • Anpassad studiegång – Eleven har anpassad studiegång enligt 3 kap 12 § skollagen.
 • Obekväma tider – Är eleven inskriven i fritidshemmet på obekväma tider, dvs vardagar 19-06 och/eller helger.
 • Alternativ till modernt språk som eleven läser inom ramen för språkval – detta hämtas automatiskt om eleven har något av följande valt i listan Moderna språk, språkval på Admin-fliken:
  • ​EN = engelska
  • ML = modersmål
  • SV = svenska
  • SVA = svenska som andraspråk
  • TN = teckenspråk

Vidare vill SCB ha information om:

Åtgärdsprogram – detta anges automatiskt om eleven har Åtgärdsprogram markerat på minst ett ämne.

Ämnesmatriser för träningsskolan

Nu finns SchoolSofts ämnesmatriser även för träningsskolan. 

Ämnesmatriserna i träningsskolan fungerar på samma sätt som i grundskolan och i grundsärskolan med skillnaden att betygsstegen inte används utan istället stegen Grundläggande och Fördjupade.

 

 

 

Publiceringsdatum på matriser

Nu går det att sätta ett publiceringsdatum på matriserna. Det innebär att lärarna kan jobba med matriserna utan att det syns för eleverna och kan välja ett datum när matrisen ska visas.

Om ni väljer att inte jobba med publiceringsdatum så kommer alla ändringar att publiceras direkt ut till eleverna precis som tidigare. Det nya för dem blir att de nu kan se när den senaste ändringen skedde.

Läs mer i manualerna Elevdokument - Ämnesmatriser och Kursmatriser

Betygslogg

Skolans administratörer kan se en logg på alla förändringar som är gjorda i betyg.

För grundakolan: Klicka på Betygsändringar i menyn GRUNDSKOLEBETYG.

För gymnasiet: Klicka på Betygsändringar under menyn KURS.

Här listas alla betygsändringar som är gjorda. Det går också att söka på betygsändringar för en viss elev genom att skriva in elevens personnummer eller SchoolSoft-id.

Betygsrapport på toppnivån

Betygsrapporten för grundskolan finns nu på toppnivån för kommunala skolor och friskoleorganisationer. Klicka på GR11 under menyn RAPPORTER

Rapporten visar betygsstatistik för alla elever i kommunen/organisationen fördelat per skola. Det går även att sortera per kön. Statistiken går också att exportera för vidare bearbetning i exempelvis Excel.

För att komma åt rapporten krävs att man har tillgång till toppnivån. 

Ämnesmatriser upp till år 5

För elever upp till skolår 5 kan man nu välja att använda sig av symboler istället för betygsstegen A, C och E i elevernas ämnesmatriser. Detta för att undvika att omdömena blir betygsliknande. 

Aktivera detta genom att gå till Admin/Alternativ/Systeminställningar/ Grundskola: Symboler upp till åk 5 i ämnesmatriser och ändra till Ja.

Observera att symbolerna inte slår igenom på skolans egna steg. 

Nationella prov - grundskolan

Nu är det möjligt att aktivera insamlingen av resultaten på de nationella proven i grundskolan.

 1. Skapa en period för rapportering av Nationella prov. Namnge perioden ”Nationella prov vt-13” eller liknande. Fyll i en beskrivning om du vill.
 2. Sätt upp ett start- och slutdatum för lärarnas möjlighet att rapportera resultaten på de nationella proven.
 3. Om NO/SO för år 6 och 9 ska rapporteras väljer du vilket av NO/SO-ämnena som ska rapporteras. Klicka sedan Spara. Om du har valt fel ämne och lärarna redan har rapporterat resultaten kan du byta ämne och sedan måste lärarna spara sina resultat en gång till.
 4. När perioden är aktiverad ser du en meny med rapporteringarna i de olika ämnena. Här kan du som är administratör fylla i resultaten om inte lärarna själva ska göra det.
 5. Du kan också övervaka rapporteringen via översikten.
 6. När perioden är aktiv på skolan får alla lärare länken Nationella prov under menyn Grundskolebetyg. Enbart de lärare som undervisar elever i nationella prov-ämnen i år 3, år 6 och år 9 har möjlighet att rapportera sina elevers resultat på ämnesproven. Övriga lärare kommer till en tom sida om de klickar på länken.
 7. När lärarna är klara med sina rapporteringar är det viktigt att du som administratör går in på varje ämne och årskurs och klickar på Spara. Detta eftersom det kan finnas elever som inte har ingått i någon grupp men som ändå ska skickas till SCB.
 8. Klicka sedan på Exportfil till SCB (en per årskurs), spara filerna någonstans på datorn och ladda sedan upp dem på SCB's webbsida. Du kan även kopiera informationen till SCBs excelmallar och skicka in.  

 

Datumhantering av ämnesmatriser

Ämnesmatriserna är nu anpassade till läsårsskiften och till att elever byter skola inom en organisation.
 
I ämnesmatrisen kan man välja ett datum för att se hur matrisen såg ut vid det tillfället. Matrisen går då inte att ändra.
 
När man väljer ett arkiv så får man se matrisen vid arkiveringsdatumet. Väljer man att se Ändringar så ser man dem fram till och med valt datum.
 
Elever och Vårdnadshavare kan se matrisen som den var vid valt datum oavsett vilken skola eleven gick på då. Gick eleven på en annan skola så skrivs skolans namn ut ovanför matrisen.
 
Inställningen Förmågor: Visa på elevens nya skola under Användarinställningar anger om elevernas ämnesmatriser ska vara tillgängliga på den nya skolan när eleven byter skola inom samma organisation.

Sidor