Administratörs funktioner

Nationella prov, grundskolan

Nu finns formulären för vårens nationella prov i SchoolSoft och lärarna kan börja fylla i dem. 
 
För mer information om hur man fyller i och administrerar de nationella proven i SchoolSoft, se manualen Betygsättning GR, kapitel 22 - Nationella prov.
 
Våra manualer finner du genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft, överst på hjälpsidan finns en länk till manualsidan.

Verksamhetslogg för alla

Verksamhetsloggen, som tidigare enbart har kunnat användas på förskolan, kan nu användas av alla skolformer förutom YH.

I verksamhetsloggen kan personalen enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och elever. Ämnes/kurslärare kan knyta ett inlägg i loggen till sitt ämne/kurs och inlägget kommer då att visas på elevernas ämnes/kurssida. 

 

Nyheter i kursmatriserna

Det går nu att redigera kursmatriserna även om kursen är avslutad eller betygsatt. Det innebär att om en lärare är kopplad till kursen via schemat eller står som betygsättande lärare på elevens studieplan så kan läraren uppdatera en elevs kursmatris även om eleven har fått betyg i kursen. Detta används främst om en elev har fått ett F och läser om kursen. Det innebär också att man kan fortsätta jobba i matrisen när administratören förbereder för betygsättning och har markerat kursen som avslutad.

Det går också att välja om skolan ska visa kursmatriserna per stycke (som tidigare) eller per mening. Det innebär att SchoolSoft har delat upp alla skolverkets kursmatriser per mening och att lärarna då markerar med en mening i taget istället för ett helt stycke som tidigare.

Skolan ändrar detta under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Kursmatris, Skolverket indelning. Där kan man välja mellan Stycke och Mening. Förvalt är Stycke.

Om skolan väljer att visa per mening kommer INTE det som tidigare är ifyllt per stycke att visas. Därför kommer det gå att visa matrisen även per stycke i de fall där något finns i fyllt per stycke. Förvalt kommer dock att vara per mening. Om lärarna har börjat markera i matrisen per stycke i en kurs kommer de kunna fortsätta med det. Om skolan väljer att arbeta per mening så är det endast meningsindelning som går att välja i kopplade uppgifter. 

Nyheter i rapporteringen till SCB Grundskolan

Det har tillkommit uppgifter i rapporten till SCBs insamling Grundskolan – elever per 15 oktober.

De nya uppgifterna markeras, precis som tidigare, på elevens statusrad under Admin/Underhåll/Elever. Klicka på en elev och sedan på Admin-fliken. Observera att ni enbart behöver markera uppgifter för de elever som det gäller. Ni behöver alltså inte klicka igenom alla elever.

Nytt för i år är:

 • Studiehandledning på modersmålet – Eleven får studiehandledning på sitt modersmål enligt 5 kap. 4 § skolförordningen (2011: 185).
 • Särskild undervisningsgrupp – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör (särskild undervisningsgrupp)
 • Särskilt stöd enskilt – Eleven får särskilt stöd enligt 3 kap 11 § skollagen och får enskilt stöd utanför den undervisningsgrupp eleven normalt ingår i.
 • Anpassad studiegång – Eleven har anpassad studiegång enligt 3 kap 12 § skollagen.
 • Obekväma tider – Är eleven inskriven i fritidshemmet på obekväma tider, dvs vardagar 19-06 och/eller helger.
 • Alternativ till modernt språk som eleven läser inom ramen för språkval – detta hämtas automatiskt om eleven har något av följande valt i listan Moderna språk, språkval på Admin-fliken:
  • ​EN = engelska
  • ML = modersmål
  • SV = svenska
  • SVA = svenska som andraspråk
  • TN = teckenspråk

Vidare vill SCB ha information om:

Åtgärdsprogram – detta anges automatiskt om eleven har Åtgärdsprogram markerat på minst ett ämne.

Välkomna tillbaks till ett nytt läsår med SchoolSoft!

www.schoolsoft.se/lasarsstart hittar ni instruktioner om hur man bör gå tillväga med nytt läsår, nytt schema/veckoprogram, nya elever/barn, användarnamn, utskick med mera. Det är mycket viktigt att ni går igenom instruktionen och gör det som behöver göras. Rutinerna är olika beroende på vilket schemaprogram ni använder. Se till att du läser rätt manual. Vi på SchoolSoft hjälper gärna till med förberedelserna, då vi har bra rutiner för detta.  Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för att er skolstart ska gå så smidigt som möjligt.

Detaljerad information om hur du genomför varje steg finns i manualen Skolstart på http://www.schoolsoft.se/lasarsstart.  Där får du en stegvis guidning till allt skolan behöver förbereda inför skolstarten och hur ni gör för att själva läsa in nya elever, skapa inloggningsuppgifter mm.

De flesta inläsningar kan ni göra på egen hand. För er som vill att vi på SchoolSoft ska hjälpa till att läsa in nya uppgifter så hittar ni mallar på vilka uppgifter vi behöver samt i vilket format på vår hemsida (http://www.schoolsoft.se/mallar). Vänligen använd dessa mallar. Gör ni inte det tar det längre tid för oss att läsa in uppgifterna.

Allt arbete med inläsning, skapande av inloggningsuppgifter, scheman etc debiteras enligt avtalsenlig konsulttaxa.  All beställning på hjälp med inläsning måste göras skriftligen till support@schoolsoft.se. Vi tar inte emot några inläsningsbeställningar eller beställningar på användarnamn eller lösenord per telefon.

Det är många skolor som använder SchoolSoft, räkna därför med upp till 3 arbetsdagar innan schema och nya elever är inlästa. Under augusti kommer i stort sett alla på SchoolSoft att jobba med detta och ni når oss som vanligt via support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41. 

Integration mot SPAR

För friskolor i alla skolformer finns nu möjlighet att ha en integration mot SPAR. Det innebär att en körning schemaläggs där aktiva elevers personnummer skickas till SPAR som i sin tur returnerar elevernas folkbokföringsuppgifter och SchoolSoft blir uppdaterat med dessa. 

Om ni är intresserade av att använda integrationen, kontakta er kundansvarige för prisuppgift och projektplanering. Om ni inte vet vem som är er kundansvarige, kontakta info@schoolsoft.se

Betygslogg

Skolans administratörer kan se en logg på alla förändringar som är gjorda i betyg.

För grundakolan: Klicka på Betygsändringar i menyn GRUNDSKOLEBETYG.

För gymnasiet: Klicka på Betygsändringar under menyn KURS.

Här listas alla betygsändringar som är gjorda. Det går också att söka på betygsändringar för en viss elev genom att skriva in elevens personnummer eller SchoolSoft-id.

Skolenhetskod

Alla skolor har fått nya skolenhetskoder från Skolverket. Dessa måste läggas in i SchoolSoft och kommer att användas på betyg, SCB-rapporter, nationella prov mm. Hur man gör detta varierar lite beroende på skolform och antal skolenheter på skolan:
 
Innan grundskolans SCB-rapport skickas in måste detta vara gjort för alla grundskolor (avstämningen ska göras den 15 oktober).
 
Grundskola med en skolenhet
 
Skolenhetskoden läggs in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 
Grundskola med flera skolenheter
 
 1. Aktivera möjligheten att lägga in olika skolenhetskoder under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Admin: Flera skolenheter.
 2. Skapa de olika skolenhetskoderna under ADMIN/Alternativ/Användarkoder/Admin: Skolenheter. Skapa ett nytt kodvärde för varje skolenhetskod.
 3. Den skolenhetskod som används av majoriteten av eleverna lägger ni sedan in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 4. Lägg in skolenhetskod på de elever som har en avvikande skolenhet (denna skolenhetskod visas i kommunrapporten).
• Klicka på ADMIN/Underhåll/Elev.
• Klicka ”Ändra” på aktuell elev och sedan på elevens admin-flik.
• Lägg till skolenhetskoden under Skolenhet.
• Om man behärskar Export/import-funktionen kan skolenhetskoden importeras med rubriken schoolunit.
• Importen fungerar bara på elever som endast har en statusrad.
 
Gymnasieskola med en skolenhet
 
Skolenhetskoden läggs in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 
Gymnasieskola med flera skolenheter
 
 1. Aktivera möjligheten att lägga in olika skolenhetskoder under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Admin: Flera skolenheter.
 2. Skapa de olika skolenhetskoderna under ADMIN/Alternativ/Användarkoder/Admin: Skolenheter. Skapa ett nytt kodvärde för varje skolenhetskod.
 3. Den skolenhetskod som används av majoriteten av eleverna lägger ni sedan in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 4. Lägg in skolenhetskod på de elever som har en avvikande skolenhet (denna skolenhetskod visas i kommunrapporten).
• Klicka på ADMIN/Underhåll/Elev.
• Klicka ”Ändra” på aktuell elev och sedan på elevens admin-flik.
• Lägg till skolenhetskoden under Skolenhet.
• Om man behärskar Export/import-funktionen kan skolenhetskoden importeras med rubriken schoolunit.
• Importen fungerar bara på elever som endast har en statusrad.
 1. Lägg in skolenhetskod på de program som har en avvikande skolenhet (denna skolenhetskod visas på betygen).
• Klicka på ADMIN/Kurs/GY11/Program.
• Klicka ”Ändra” på aktuellt program.
• Välj aktuell skolenhetskod under Skolenhet.
• Spara och upprepa på alla program som ska ha en avvikande skolenhetskod än den som är inlagd under Alternativ/Skola.
 
Se www.scb.se/skolreg om ni inte vet vilken skolenhetskod ni har.
 
Kontakta support@schoolsoft.se alternativt 08-674 63 41 om ni behöver hjälp med skolenhetskoderna.

Sidor