Administratörs funktioner

Rapport schemalagda lektioner

Rapporten ger en samlad bild över hur många schemalagda timmar det finns i ett visstveckointervall eller hela läsåret för personal, grupp och/eller ämne. Det går att välja om rapporten ska visa antal lektioner eller antal timmar. Om Visa endast ämnen som närvarorapporteras kryssas i visas enbart de ämnen som används för närvarorapportering.

 
Rapporten öppnas i ett nytt fönster så att den ska gå att arbeta med parallellt med arbetet i SchoolSoft.

Mer information kommer att finnas i manualerna SchoolSoft för administratörer, Schemaläggning grundskolan och Schemaläggning gymnasiet.

Ämnesmatriser

Nu finns de nya ämnesmatriserna med Skolverkets kunskapskrav i SchoolSoft.

Genom att skapa en struktur för grundskolans kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att hantera elevernas förmågor, framsteg och bedömning av dessa. Detta i förhållande till dels de nationella kunskapskrav de har att förhålla sig till och dels sina egna.

SchoolSoft tillhandahåller de nationella kunskapskraven för grundskolan samt ger skolan ett stöd för sina egna lokala kunskapskrav. Kunskapskraven är kopplade till ett betygsämne och har en beskrivning av de förmågor eleven ska ha uppnått vid respektive årskurs.

Läraren kommer att kunna arbeta löpande med varje elevs kunskapsmatris per ämne och aktuellt år.

I anslutning till elevens ämnesmatris kan läraren markera de olika stegen med olika färgmarkeringar för att på så sätt visa om förmågan är uppnådd. Till varje kunskapsmatris hör en textruta för lärarens kommentarer och formativa bedömning. Tanken är också att läraren ska kunna markera vilka moment i kursplanen som eleven har arbetat med och bedömningen alltså gäller.

Läs mer om ämnesmatriserna i manualerna SchoolSoft för administratörer och SchoolSoft för personal som du hittar på vår manualsida.

Våra manualer finner du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft och scrolla längst ner på hjälpsidan till länken Klicka här för att komma till SchoolSofts manualer

Filtrering på fritids

När undervisningsgrupper skapas/ändras på grundskolan kan man under Undervisningsgrupper/Skapa eller ändra undervisningsgrupp/Filter, grundskola nu även sortera på Fritids.

De elever som kommer med i urvalet är de som har Fritids markerat på Elever-elev fliken.

Program, studieplaner och kurser

Status - Filtrerar på kursens status och kan visa Alla eller per status.
Inaktiva - Markerad så visas även de kurser som är inaktiva i studieplanerna.
Betygsatta - Markerad så visas även de kurser som är betygsatta.
Startdatum - Här kan man ange om man vill ha ett urval på kurser med ett visst startdatum. Det går att söka på alla kurser som startade efter ett visst datum, innan ett visst datum eller i ettdatumintervall.
Slutdatum - Fungerar som Startdatum men gäller för slutdatum.
Betygssättande lärare - Om ingen betygssättande lärare är vald så visas samtliga kurser, annars visas enbart de kurser där vald lärare är uppsatt som betygssättande lärare.
Program och grupp - Skapar ett urval där båda villkoren uppfylls.
Schemalagd - Markerad visas endast de elever som har kursen i sitt schema. Detta förutsätter att kursen är kopplad till ett ämne.
- I filterurvalet kan man välja att lägga till kursen på elever som finns i urvalet men som inte har kursen på sin studieplan.

Rapportkurser under Program skapar en rapport för de kurser som ligger direkt på programmen som exempelvis inte har någon kursansvarig, som ska avslutas ett visst datum, med en viss kategori med mera. Detta för att kunna få en överblick på kurser som ska avslutas, behöver en kursansvarig etc.

Betygskatalogerna kan filtreras så att utskrifterna görs enbart på elever i en vald årskurs. Man kan också välja att skriva ut betygskatalogerna per kurs i stället för per program och kurs.

I betygskataloger på Komvux kan en filtrering göras så att katalogerna skrivs ut enbart för elever i en vald kommun.

Rapport kurser i schema och studieplan

Rapport kurser i schema och studieplan under Rapporter i menyn KURS - skapar en rapport över kurser som finns/saknas i elevernas schema och som finns/saknas i elevernas studieplaner.

Rapporten gör det möjligt att få en översikt på om en kurs finns i schemat men inte i studieplanen eller vise versa.

Detta förutsätter att administratören först har kopplat kurserna till ämnen under Underhåll/Ämnen. I rapporten är elevernas namn klickbara och tar dig direkt till elevens studieplan. 

Sidor