Elever

Inställningar i iCal-flödet

I iCal-flödet från SchoolSoft går det nu att ställa in vilken typ av information man vill. Ändra inställningarna under Min Profil/iCal-flöde/Hantera.

Om inga val görs får man information om:

  • kalenderhändelser,
  • tidbokningar,
  • schemapositioner
  • lektionsplaneringar (elever och vårdnadshavare)
  • uppgifter (elever och vårdnadshavare)
  • förskoletider (vårdnadshavare om barnet går i förskolan)

Även matsedel finns som val men är inte förvalt.

Läs mer om hur iCal-flödet fungerar här

iCalendar

Nu finns en export iCalendar-format från SchoolSoft. Det innebär att det går att exportera uppgifter från SchoolSoft till sin kalender (Outlook, Google Kalender, kalender i telefonen osv). 

Skolan aktiverar först möjligheten att använda iCalendar genom att kontakta SchoolSofts support.

När funktionen sedan är påslagen kan elever, föräldrar och personal gå till Min profil och kryssar i iCalendar flöde – Aktivera för att visa länk och sedan sparar. Om man är vårdnadshavare till flera barn får man en länk per barn.

Hur länken sedan hanteras beror på vilken kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra kalendrar räcker det med att man klickar på länken.

Datumhantering av ämnesmatriser

Ämnesmatriserna är nu anpassade till läsårsskiften och till att elever byter skola inom en organisation.
 
I ämnesmatrisen kan man välja ett datum för att se hur matrisen såg ut vid det tillfället. Matrisen går då inte att ändra.
 
När man väljer ett arkiv så får man se matrisen vid arkiveringsdatumet. Väljer man att se Ändringar så ser man dem fram till och med valt datum.
 
Elever och Vårdnadshavare kan se matrisen som den var vid valt datum oavsett vilken skola eleven gick på då. Gick eleven på en annan skola så skrivs skolans namn ut ovanför matrisen.
 
Inställningen Förmågor: Visa på elevens nya skola under Användarinställningar anger om elevernas ämnesmatriser ska vara tillgängliga på den nya skolan när eleven byter skola inom samma organisation.

Ny design för elever

 

SchoolSoft har fått ny design för elever. Tanken är att förändringarna successivt ska implementeras för vårdnadshavare. Förändringarna är gjorda för att förenkla navigeringen och inhämtandet av information ur systemet.
 
Det man känner igen sig i är att det fortfarande finns en startsida, en toppmeny och en vänstermeny. Dessa används för att navigera runt i systemet. Innehållet i SchoolSoft är detsamma, men informationen presenteras på ett sätt som förhoppningsvis är lättare att ta till sig.
 
Vi har även gjort om designen om man surfar på mobil eller läsplatta. Designen är numera helt anpassad till mobiler och läsplattor med pekskärm. Inloggningen till den mobilanpassade sidan sker automatiskt.
 
Några av de större förändringarna för eleverna presenteras nedan:
 
Ny startsida
Startsidan har gjorts om för att göra sidan mer lättöverskådlig. Till vänster på startsidan ligger elevens kalender för aktuell dag. I kalendern ser eleven sina lektioner (gröna fält), sina kalenderhändelser (blåa fält) och tidbokningar (orangea fält).
 
Vill eleven se samtliga uppgifter, kalenderhändelser och tidbokningar så klickareleven på veckofliken. Eleven kan via Min Profil välja om veckovyn eller dagsvyn ska vara standard.
 
Till höger på startsidan ligger som tidigare elevens nyheter, meddelanden, meddelande från mentor och närvaro/frånvaro.
 
Förändringar i vänstermenyn
Elevens vänstermeny har delvis gjorts om. Den kanske viktigaste förändringen är att vi försökt underlätta för eleven genom att samla all planering på ett ställe, alla uppgifter och resultat på ett ställe och elevens ämnesmatris (grundskolan) på ett ställe.
 
Klickar eleven på Planering så visas planering för samtliga ämnen innevarande vecka, det spelar inte längre någon roll för eleven om det är vecko- eller lektionsplanering båda framträder under ingången planering. Eleven kan även välja att titta på planeringen för ett specifikt ämne genom att klicka på ämnet i menyn högst upp på sidan. Då visas all planering i just det ämnet.
Samma princip som ovan beskrivits för planering gäller för ingången uppgifter och resultat.
 
I elevens olika ämnesingångar återfinns numera allt som rör det aktuella ämnet.
Eleverna har även fått en ingång för ämnesmatrisen (grundskolan). Där kan eleven titta på samtliga ämnesmatriser eleven har.