Pressrelease

SchoolSoft får nya ägare

SchoolSoft AB, en av Sveriges ledande mjukvaruleverantörer till skola och barnomsorg får nya ägare i Pamir.

SchoolSoft erbjuder ett komplett och användarvänligt system med ambitionen att förenkla och förbättra den dagliga verksamheten inom skola och barnomsorg. Produkten stöder planering och genomförande av skolans pedagogiska uppgift, samt förenklar administration och kommunikation med elever och föräldrar.

All produktutveckling sker i samarbete med skolledning, elever, lärare och föräldrar med utgångspunkt i att dagens skolverksamhet kan förbättras avsevärt med stöd av modern teknik, förutsatt att den adresserar samtliga delar av skolans verksamhet och är lättillgänglig för såväl skolans användare som för elever och föräldrar.

”Vi är mycket glada över att med Pamir som nya ägare kunna fortsätta driva utvecklingen av vårt erbjudande framåt tillsammans med våra kunder. Vi är övertygade om att Pamirs kunskap inom företagsutveckling kombinerad med vår kompetens inom systemstöd för skola och barnomsorg gör oss väl positionerade att tillgodose skolans och kommunens nuvarande och framtida behov”, säger Helena Sandelin, VD för SchoolSoft.

”SchoolSoft verkar i en intressant bransch där systemstöd av den typ som SchoolSoft erbjuder fyller en viktig funktion i strävan att ständigt förbättra effektiviteten i skolan, kvaliteten på utbildningen och närheten till elever och föräldrar. Bolaget har ett starkt varumärke, hög kundlojalitet och en erfaren ledningsgrupp. Sammantaget en fin plattform att bygga vidare på. Det finns en stor tillväxtpotential som vi ser fram emot att ta vara på”, säger Magnus Berglind, partner på Pamir.

"SchoolSoft har inte bara ett smidigt system för elevdokumentation utan besitter även gedigen verksamhetskunskap vilket resulterade i en lyckad implementering för oss i Nacka", säger Lars Ekelöw, IT-strateg och Systemförvaltare Nacka Kommun.

SchoolSoft möter behoven för alla skolor, från förskolor till Komvux och från kommuner till enskilda friskolor och friskolekoncerner. Idag används SchoolSoft av cirka 500 kommunala skolor samt 500 friskolor. I Sverige finns det totalt cirka 6 200 skolor varav en stor majoritet är kommunala.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Helena Sandelin, VD på SchoolSoft AB, telefon 073-663 02 82

Magnus Berglind, Pamir Partners AB, telefon 070-695 33 70

 

Om SchoolSoft

SchoolSoft grundades 2003 och är en av Sveriges ledande leverantörer av IT-lösningar för skola och barnomsorg. SchoolSoft används av nästan 1000 skolor med totalt ca 400 000 användare. Under 2012 gjordes 30 700 000 inloggningar i systemet.

Om Pamir

Pamir äger och utvecklar nordiska små och mellanstora företag. Pamir skapar långsiktig värdetillväxt genom att engagera sig såväl strategiskt som operativt i sina bolag. Pamir är operativt fokuserade och fungerar som ett aktivt stöd till företagets ledning. Tillsammans med ledningen skapar Pamir bästa möjliga förutsättningar för att utveckla en stabil, växande verksamhet med god lönsamhet.