Ämnesmatriser

Nu finns de nya ämnesmatriserna med Skolverkets kunskapskrav i SchoolSoft.

Genom att skapa en struktur för grundskolans kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att hantera elevernas förmågor, framsteg och bedömning av dessa. Detta i förhållande till dels de nationella kunskapskrav de har att förhålla sig till och dels sina egna.

SchoolSoft tillhandahåller de nationella kunskapskraven för grundskolan samt ger skolan ett stöd för sina egna lokala kunskapskrav. Kunskapskraven är kopplade till ett betygsämne och har en beskrivning av de förmågor eleven ska ha uppnått vid respektive årskurs.

Läraren kommer att kunna arbeta löpande med varje elevs kunskapsmatris per ämne och aktuellt år.

I anslutning till elevens ämnesmatris kan läraren markera de olika stegen med olika färgmarkeringar för att på så sätt visa om förmågan är uppnådd. Till varje kunskapsmatris hör en textruta för lärarens kommentarer och formativa bedömning. Tanken är också att läraren ska kunna markera vilka moment i kursplanen som eleven har arbetat med och bedömningen alltså gäller.

Läs mer om ämnesmatriserna i manualerna SchoolSoft för administratörer och SchoolSoft för personal som du hittar på vår manualsida.

Våra manualer finner du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft och scrolla längst ner på hjälpsidan till länken Klicka här för att komma till SchoolSofts manualer