Ämnesmatriser för träningsskolan

Nu finns SchoolSofts ämnesmatriser även för träningsskolan. 

Ämnesmatriserna i träningsskolan fungerar på samma sätt som i grundskolan och i grundsärskolan med skillnaden att betygsstegen inte används utan istället stegen Grundläggande och Fördjupade.