Ämnesmatriser upp till år 5

För elever upp till skolår 5 kan man nu välja att använda sig av symboler istället för betygsstegen A, C och E i elevernas ämnesmatriser. Detta för att undvika att omdömena blir betygsliknande. 

Aktivera detta genom att gå till Admin/Alternativ/Systeminställningar/ Grundskola: Symboler upp till åk 5 i ämnesmatriser och ändra till Ja.

Observera att symbolerna inte slår igenom på skolans egna steg.