Ämnesvarningar

I SchoolSoft finns det möjlighet för ämneslärarna att markera att en elev har fått en ämnesvarning. Detta görs via elevens ämnesmatris. Elev, vårdnadshavare och mentor får automatiskt meddelnade om detta. Mentorn har även en tydlig rapport på vilka elever som har fått en ämnesvarning för att snabbt kunna få en överblick över vilka mentorselever som riskerar att inte nå målen. För mer information se manualen SchoolSoft för personal.