Datumhantering av ämnesmatriser

Ämnesmatriserna är nu anpassade till läsårsskiften och till att elever byter skola inom en organisation.
 
I ämnesmatrisen kan man välja ett datum för att se hur matrisen såg ut vid det tillfället. Matrisen går då inte att ändra.
 
När man väljer ett arkiv så får man se matrisen vid arkiveringsdatumet. Väljer man att se Ändringar så ser man dem fram till och med valt datum.
 
Elever och Vårdnadshavare kan se matrisen som den var vid valt datum oavsett vilken skola eleven gick på då. Gick eleven på en annan skola så skrivs skolans namn ut ovanför matrisen.
 
Inställningen Förmågor: Visa på elevens nya skola under Användarinställningar anger om elevernas ämnesmatriser ska vara tillgängliga på den nya skolan när eleven byter skola inom samma organisation.