Elevrapporter

I SchoolSoft finns numera möjlighet att ta ut elevrapporter, urvalet av elever kan dels komma från elevfilter och dels från de olika grupper som finns på skolan. Kontakta SchoolSoft support för mer information eller se manualen SchoolSoft för administratörer.