Fakturaunderlag vårdnadshavare

 

Nu finns funktionalitet för att hantera skolans behov av fakturaunderlag till föräldrarna för barnomsorg och skolbarnomsorg.
 
Adminfliken på elev har kompletterats med ett fält för det avtalspris som gäller för barnet/eleven. Skolan lägger in det priset manuellt. (Det räknas inte ut av systemet). Fakturaunderlaget presenteras på samma sätt som Kommunal ersättnings andra fält enligt samma logik. Denna rapport finns dessutom i xml-format.
 
Uppgifter för den vårdnadshavare som är markerad som folkbokföringsadress för eleven vid rapporttillfället hämtas ur SchoolSoft. Det finns med andra ord ingen historik på det.