Färger i schema

Det går att färgsätta ämnena i SchoolSofts schema.

Gör så här:

  1. Klicka på Ämnen i menyn UNDERHÅLL.
  2. Klicka på ett ämne.
  3. Klicka i rutan Schemafärg.
  4. Nu öppnas en färgpalett där du kan välja en färg till ditt ämne.
  5. Du kan också välja Slumpa färg eller skriva in en färgkod i RGB.

  1. I schematextfärg kan du välja om du vill att texten för ämnet ska vara mörk eller ljus beroende på vilken bakgrundsfärg du har valt.
  2. Upprepa för alla ämnen.

Om inget val görs kommer ämnena i schemat fortsätta vara vita och textfärgen vara svart.

 

I utskrifter visas schemats färger om man gör en webbutskrift av schemat. Färgerna syns inte i schemats pdf-utskrift. För att färgerna ska synas i webbutskrift måste man tillåta utskrift av bakgrundsfärger och -bilder. Detta görs på olika sätt i olika webbläsare.