Formatering av nyheter och kalenderhändelser

Texten går att göra fet, understruken, kursiv samt kompletteras med olika symboler och ikoner. Formateringen syns i nyhetens och kalenderhändelsens Visa-läge. Formateringen syns inte på startsidan.