Formatering av veckoplanering

Texten går att göra fet, understruken, kursiv samt kompletteras med olika symboler och ikoner. Formateringen syns i planeringens "Visa"-läge. Formateringen syns inte på startsidan.