Höstens kursprov

Nu finns höstens kursprov inlagda i SchoolSoft och lärarna kan börja fylla i provdetaljer och provresultat. 

För mer information om hur man gör det, se manualen SchoolSoft för personal, kapitel: Nationella kursprov.