Koppla uppgift till förmåga

Nu finns möjligheten att koppla uppgifter till ämnesmatriserna i SchoolSoft. Läraren bedömer sedan uppgiften utifrån de förmågor som är kopplade till uppgiften. Bedömningen syns sedan på elevens ämnesmatris och kan då fungera som ett stöd när ämnesmatrisen fylls i.