Kursmatriser

 

Alla kunskapskrav för alla kurser i GY11, som Skolverket har godkänt finns nu i SchoolSoft. Funktionellt så fungerar ämnesmatrisen på samma sätt som det har gjort på grundskolan.

Läraren når kursmatrisen genom att på startsidan under rubriken Kurs genom klicka på Omdöme eller Mina kurser. Läraren klickar sedan på den kurs som hon/han vill bedöma. Därefter klickar läraren på den blå pilen under kolumnen kursmatris och kursmatrisen visas i ett nytt fönster för vald elev. Läraren markerar i matrisen genom att flytta markören till ”röd ram”, gul eller grön. SchoolSoft har ingen teckenförklaring utan det är upp till varje skola att själv bestämma vad de olika färgerna ska stå för.

Koppla matris till uppgift. När läraren skapar en uppgift som ska resultatrapporteras kan hon/han välja att koppla kunskapskrav till uppgiften. När uppgiften är skapad så kan lärarna klicka på länken Hantera färdigheter för och sedan markera de kunskapskrav som ska kopplas till uppgiften. När läraren sedan resultatrapporterar så kan hon/han klicka på den blå pilen i kolumnen Hantera färdigheter och bedöma uppgiften utifrån de kunskapskrav som är kopplade till uppgiften. Dessa markeringar visas sedan i elevens kursmatris.

För att göra bedömningar i kursmatrisen så måste kursen finnas på elevens studieplan samt vara markerad som pågående. Den lärare som kan arbeta med kursmatrisen är den lärare som är uppsatt som betygssättande lärare i elevens studieplan. Läraren kan se kursmatrisen även när kursen är ej påbörjad och avslutad men alltså inte arbeta med den. Då använder läraren menyingången Mina kurser.

Mer information kommer i manualen SchoolSoft för lärare och Kursmatriser