Kursplaner

Kursplanerna visar det centrala innehållet per ämne och årskurs och är uppdelade i ett antal moment. Som undervisande lärare kan man koppla de olika momenten till uppgifterlektionsplaneringar och veckoplaneringar för att på så sätt kunna ta fram en rapport på att man jobbat med alla de olika momenten i det centrala innehållet.

Kopplingen görs genom att läraren klickar på länken Koppla kursplan när läraren jobbar med uppgifter eller planeringar. Läraren kommer då till ett popup-fönster där momentet kan kopplas till samtliga ämnens kursplaner. Aktuellt ämne är förvalt förutsatt att ämnet är kopplat till ett betygsämne som har en kursplan. Det går att koppla flera moment till en uppgift/planering och det går även att ta bort kopplingar på samma sida.

Lärare ser en rapport över vilka moment som är kopplade till uppgifter och planeringar för en undervisningsgrupp under Undervisning/Kursplan.  Elever och vårdnadshavare ser motsvarande rapport under länken Kursplan på respektive ämnessida.

För att börja använda funktionen, ändra systeminställningen Grundskola: Kursplaner till Ja.
Administratören bör också gå igenom alla ämnen (Admin/Underhåll/Ämnen) och se att de är kopplade till rätt betygsämne.

Observera att momenten kopplas per undervisningsgrupp och inte per elev. Om en elev byter undervisningsgrupp kommer rapporten för eleven visa de moment som är kopplade till elevens nya undervisningsgrupp.