Nationella kursprov

Nu kan lärarna föra in resultaten på de nationella kursproven i SchoolSoft och administratören kan ta ut en export till SCB.

Läs mer i manualerna Betygsättning GY11 och SchoolSoft för personal