Nordiska skolledarkongressen, 15-16 mars.

 
 
SchoolSoft storsatsar.  Kom till vår monter nr: H02:10 så visar och berättar vi.
 
- SchoolSoft - EA.
Ett helt nytt elevadministrativt system för kommuner.
 
- SchoolSoft - Schema. 
Ett helt nytt webbaserat schemasystem, inklusive tjänstefördelning, byggt på modern teknik, lanseras under senvåren. Under de närmaste åren kommer det att utvecklas till ett slagkraftigt alternativ.
 
- Planeringsverktyg
Möjligheter till strukturerad planering för pedagoger oavsett pedagogisk inriktning och arbetssätt med tydlig presentation för elever och vårdnadshavare.
 
- SchoolSoft - Analys
En analysmodul med utgångspunkt från SIRIS-rapporterna som presenterar jämförande data i grafer. 
 
 
Välj allt alternativt delar, dvs. det Du tycker passar!