Nu använder fler än 1700 skolor SchoolSoft!

 

Vi kan glatt meddela att SchoolSoft används av fler än 1700 skolor.

Våra skolor representerar alla skolformer och alla storlekar i Sverige. Från förskolor till yrkeshögskolor och folkhögskolor. Från förskolor med 10 barn till gymnasier med över 2000 elever.

SchoolSoft är en kvalitétsprodukt som ständigt utvecklas för att möta Sveriges skolors behov.

Införande, utbildningar, support och utveckling bygger på ett väl beprövat koncept som ger skolan en trygghet i alla led.

SchoolSoft innebär en långsiktig investering vilket bevisas av att de allra flesta av de skolor som valde SchoolSoft för 10 år sedan fortfarande är våra kunder.