Ny design för elever

 

SchoolSoft har fått ny design för elever. Tanken är att förändringarna successivt ska implementeras för vårdnadshavare. Förändringarna är gjorda för att förenkla navigeringen och inhämtandet av information ur systemet.
 
Det man känner igen sig i är att det fortfarande finns en startsida, en toppmeny och en vänstermeny. Dessa används för att navigera runt i systemet. Innehållet i SchoolSoft är detsamma, men informationen presenteras på ett sätt som förhoppningsvis är lättare att ta till sig.
 
Vi har även gjort om designen om man surfar på mobil eller läsplatta. Designen är numera helt anpassad till mobiler och läsplattor med pekskärm. Inloggningen till den mobilanpassade sidan sker automatiskt.
 
Några av de större förändringarna för eleverna presenteras nedan:
 
Ny startsida
Startsidan har gjorts om för att göra sidan mer lättöverskådlig. Till vänster på startsidan ligger elevens kalender för aktuell dag. I kalendern ser eleven sina lektioner (gröna fält), sina kalenderhändelser (blåa fält) och tidbokningar (orangea fält).
 
Vill eleven se samtliga uppgifter, kalenderhändelser och tidbokningar så klickareleven på veckofliken. Eleven kan via Min Profil välja om veckovyn eller dagsvyn ska vara standard.
 
Till höger på startsidan ligger som tidigare elevens nyheter, meddelanden, meddelande från mentor och närvaro/frånvaro.
 
Förändringar i vänstermenyn
Elevens vänstermeny har delvis gjorts om. Den kanske viktigaste förändringen är att vi försökt underlätta för eleven genom att samla all planering på ett ställe, alla uppgifter och resultat på ett ställe och elevens ämnesmatris (grundskolan) på ett ställe.
 
Klickar eleven på Planering så visas planering för samtliga ämnen innevarande vecka, det spelar inte längre någon roll för eleven om det är vecko- eller lektionsplanering båda framträder under ingången planering. Eleven kan även välja att titta på planeringen för ett specifikt ämne genom att klicka på ämnet i menyn högst upp på sidan. Då visas all planering i just det ämnet.
Samma princip som ovan beskrivits för planering gäller för ingången uppgifter och resultat.
 
I elevens olika ämnesingångar återfinns numera allt som rör det aktuella ämnet.
Eleverna har även fått en ingång för ämnesmatrisen (grundskolan). Där kan eleven titta på samtliga ämnesmatriser eleven har.