Personalbilder

Det går nu att lägga in bilder på personalen i SchoolSoft. Bilden kommer att visas för elever och föräldrar på de ämnessidor/kurssidor där personalen undervisar.

Bilderna laddas upp på samma sätt som elevbilderna via ADMIN/Personal/Bilduppladdning.

Meddela support@schoolsoft.se om ni vill börja använda bilder på personalen.

Kom ihåg att se över skolans rutiner för publicering personuppgifter (så som bilder) på Internet. Se http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/ för mer information om detta, scrolla ned en bit för att läsa om vad som gäller för arbetsplats och skola.

Läs med i manualen SchoolSoft för personal, under kapitlet Bilduppladdning.